BizLIVE - HSG chốt ngày 1/11 là ngày đăng ký cuối tham dự đại hội. Thời gian tổ chức đại hội vào ngày 13/1/2020 tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.
Tập đoàn Hoa Sen chốt thời gian, nội dung Đại hội cổ đông
HSG nổi tiếng là DN tiến hành ĐHĐCĐ thường niên sớm nhất trên sàn chứng khoán.

Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ tài chính 2019-2020 trên HoSE.

Theo đó, HSG chốt ngày 1/11 là ngày đăng ký cuối tham dự đại hội. Thời gian tổ chức đại hội vào ngày 13/1/2020 tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

Nội dung cuộc họp gồm báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong niên độ tài chính 2018-2019 và định hướng niên độ mới; kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2018-2019 cũng như chỉ tiêu kế hoạch cho niên độ mới; kết quả thực hiện chi trả cổ tức niên độ 2017-2018 và mức trích lập các quỹ trong niên độ 2018-2019; báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư của tập đoàn và một số nội dung quan trọng khác do HĐQT trình đại hội…

Tại ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2018 – 2019, Tập đoàn Hoa Sen xây dựng chỉ tiêu kinh doanh với 31.500 tỷ đồng doanh thu và 500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Luỹ kế 9 tháng đầu niên độ, Tập đoàn Hoa Sen đạt 21.685 tỷ doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 277 tỷ đồng, lần lượt giảm 16% và 46% so với cùng kỳ.

Giá cổ phiếu HSG hiện vẫn giao dịch ở quanh vùng giá 7.000 đồng/CP.

HUYỀN TRÂM