BizLIVE - Đây là quý có lợi nhuận tốt nhất từ trước tới nay của Viettel Post trong bối cảnh Viettel Post mới ra mắt 2 dịch vụ mới là Mygo (đặt xe, giao hàng) và Vỏ Sò (thương mại điện tử).
Quý III Viettel Post lãi 101,5 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ

Tổng CTCP Bưu chính Viettel – Viettel Post (mã VTP) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019 với doanh thu thuần 2.056 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng năm trước. Lãi gộp quý 3 của Viettel Post đạt 204,41 tỷ đồng, tăng 43%. Biên lãi gộp tương ứng 9,94%, giảm so với mức 10,73% cùng kỳ năm 2018.

Doanh thu tài chính (chủ yếu lãi tiền gửi, tiền cho vay) tăng 86% lên 25,8 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính (chủ yếu lãi vay) gấp 2,4 lần cùng kỳ lên 13,51 tỷ đồng.

Trong kỳ, các chi phí phát sinh khác đều tăng như chi phí bán hàng 10,4 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước 0,63 tỷ đồng); Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 41% lên 78,2 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, Viettel Post đạt 101,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý III, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, đây là quý có lợi nhuận tốt nhất từ trước tới nay của Viettel Post trong bối cảnh Viettel Post mới ra mắt 2 dịch vụ mới là Mygo (đặt xe, giao hàng) và Vỏ Sò (thương mại điện tử).

 

Lũy kế 9 tháng, Viettel Post đạt doanh thu 5.073 tỷ đồng, tăng 57%, lợi nhuận sau thuế 226,3 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2018.

Dù vậy, biên lãi gộp 9 tháng đầu năm của Viettel Post chỉ là 10,4%, giảm so với mức 11,3% trong cùng giai đoạn năm trước và thấp hơn mức 11,1% trong năm 2018.

Đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản Viettel Post đạt 3.493 tỷ đồng, trong đó số dư tiền và tương đương gửi ngân hàng lên tới xấp xỉ 1.800 tỷ đồng. Nợ vay Viettel Post hiện có giá trị 1.233 tỷ đồng, gấp 3 lần so với đầu năm.

BẢO VY