BizLIVE - Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCGL – mã QCG) mới thông báo giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018.
Quốc Cường Gia Lai (QCG) lý giải việc doanh thu tăng, lợi nhuận sụt giảm 6 tháng đầu năm 2019
Giá bán sản phẩm ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm 2019 không tốt so với cùng kỳ năm trước đã làm giảm lợi nhuận so với cùng kỳ của QCGL.

Giải trình báo cáo riêng, QCG nêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng, chủ yếu do đặc thù của hoạt động kinh doanh bất động sản dài (thường 2-3 năm), do lượng sản phẩm bàn giao trong 6 tháng đầu năm 2019 tăng so với cùng kỳ năm 2018 với giá trị là 419,9 tỷ đồng, tương đương tăng 320,4%.

Căn cứ các nguyên nhân chủ yếu trên, lợi nhuận trước thuế của 6 tháng đầu năm 2019 tăng so với cùng kỳ 2018 là 10,6 tỷ đồng, tương ứng 66,4%; lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 tăng so với cùng kỳ 2018 là 7,6 tỷ đồng, tương ứng 57,2%.

Về báo cáo tài chính hợp nhất, tương tự doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng, lượng sản phẩm bàn giao trong 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ 2018 với giá trị 136,7 tỷ đồng, tương đương 31,3%.

Tuy nhiên do giá bán sản phẩm ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm 2019 không tốt so với cùng kỳ năm trước đã làm giảm lợi nhuận so với cùng kỳ.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2019 giảm 13,9 tỷ đồng, tương đương giảm 24,6% so với cùng kỳ 2018; lợi nhuận sau thuế 6 tháng giảm 6,2 tỷ đồng, tương đương giảm 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

HUYỀN TRÂM