BizLIVE - Doanh thu 9 tháng đầu năm 2019 của PVN ước đạt 560.600 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch 9 tháng và bằng 92% kế hoạch năm.
PVN thu hơn 2.000 tỷ đồng mỗi ngày
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa cho biết về kết quả kinh doanh tháng 9, 9 tháng đầu năm 2019. Theo đó, tổng doanh thu của toàn PVN tháng 9 năm 2019 ước đạt 61.4000 tỷ đồng, vượt 9,5% so với kế hoạch tháng 9. 
Tính chung 9 tháng ước đạt 560,6 nghìn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch 9 tháng và bằng 92% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn PVN tháng 9 năm 2019 ước đạt 8.700 tỷ đồng. 
Sản xuất đạm 9 tháng đầu năm 2019 đạt 1,10 triệu tấn, vượt 8% kế hoạch và bằng 76,6% kế hoạch năm. Sản xuất điện 9 tháng đầu năm 2019 đạt 16,42 tỷ kWh, vượt 4,3% kế hoạch và bằng 76% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu 9 tháng đầu năm 2019 đạt 8,99 triệu tấn, vượt 5,6% kế hoạch và bằng 79,2% kế hoạch năm.
Hệ số bảo toàn vốn đến thời điểm 30/9/2019 đạt 1,01 lần, đảm bảo an toàn và phát triển vốn. Lợi nhuận/cổ tức được chia từ các đơn vị thành viên đến ngày 24/9/2019 đã đạt 92% kế hoạch cả năm.
PVN cũng cho biết, tính đến hết tháng 9/2019, PVN có 4 đơn vị là Rusvietpetro, PTSC, PV GAS, PVTrans đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm các chỉ tiêu về tài chính.
Trước đó, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 PVN đạt doanh thu 321.593 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đạt 38.639 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 37.186 tỷ năm 2017.
Tại ngày 31/12/2018, PVN có tổng tài sản 824.803 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với đầu năm, nợ phải trả của doanh nghiệp trên 363.000 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ ngắn hạn là 119.727 tỷ đồng, vay dài hạn 75.459 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu của tập đoàn đã vượt 461.000 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối đạt 28.401 tỷ đồng.
Khoản tiền và tương đương tiền tính đến hết năm 2018 đạt 63.963 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng đến ngày đáo hạn là 141.604 tỷ đồng. Tổng hai khoản tiền này lên tới 205.000 tỷ đồng. Với lãi suất ngân hàng dài hạn hiện nay từ 6,5 -8%/năm, mỗi năm PVN cũng thu lãi cả chục ngàn tỷ đồng. Năm 2018, doanh thu tài chính của PVN đạt 17.472 tỷ đồn trong khi năm 2017 chỉ tiêu này đạt 14.769 tỷ.
Tại báo cáo kiểm toán, hãng kiểm toán Deloitte đã đưa ra nhiều ý kiến ngoại trừ liên quan đến các dự án thuộc PVN. Cụ thể, kiểm toán nghi ngờ khả năng tiếp tục hoạt động của PVTex, khả năng hoạt động của nhà máy đóng tàu Dung Quất. 

BẢO VY