BizLIVE -

DEG – Duetsche Investitio NS – UND Entwickl Ungsgese LL – Schaft MBH là tổ chức mua toàn bộ 21,6 triệu cổ phiếu trên, tương ứng 3,55% vốn công ty.

Phân phối được gần một nửa số cổ phiếu chào bán riêng lẻ, SBT dự thu gần 650 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar – mã SBT) vừa thông báo đã bán thành công hơn 21,6 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi, chiếm 48,6% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán. Việc chỉ phân phối được phân nửa lượng cổ phần đăng ký là do không đạt được thỏa thuận với toàn bộ nhà đầu tư.

Theo phương án phát hành, cổ tức của cổ phần ưu đãi được cố định 5,5%/năm trong vòng 1,5 năm đầu tiên. Các năm tiếp theo mức cổ tức ưu đãi có thể được điều chỉnh để đảm bảo tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR) theo thoả thuận giữa SBT và nhà đầu tư tại thời điểm chuyển đổi hoặc một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần ưu đãi đã phát hành, tối đa 12%. Thời gian ưu đãi cổ tức 6,5 năm.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu ưu đãi này sẽ không có quyền biểu quyết nhưng có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo thỏa thuận giữa hai bên. Giá chuyển đổi không vượt quá 38.000 đồng/cổ phiếu.

DEG – Duetsche Investitio NS – UND Entwickl Ungsgese LL – Schaft MBH là tổ chức mua toàn bộ 21,6 triệu cổ phiếu trên, tương ứng 3,55% vốn công ty. Sau chào bán riêng lẻ, vốn điều lệ của SBT sẽ tăng lên hơn 6.084 tỷ đồng.

Giá bán thành công bình quân 30.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 68% giá cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường của SBT. Số tiền thu về tương ứng 647 tỷ đồng được sử dụng để đầu tư chiến lược vào mảng kinh doanh mía đường của TTC Attapeu cùng với chi phí đầu tư cho mục đích cơ giới hóa, mở rộng sản xuất đường Organic tại đây.

THANH HÀ