BizLIVE - Theo báo cáo vừa được gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Becamex IDC dự định phát hành 22.418.900 cổ phiếu, loại phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
“Ông trùm” các khu công nghiệp phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu cho người lao động
Ảnh minh họa.
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC – mã chứng khoán BCM) vừa công bố Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong tổng công ty.
Theo báo cáo vừa được gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Becamex IDC dự định phát hành 22.418.900 cổ phiếu, loại phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Mục đích của việc phát hành cổ phiếu này được doanh nghiệp lý giải nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ nhân viên; gắn liền lợi ích cán bộ nhân viên với lợi ích công ty, tạo động lực cho người lao động; khuyến khích cán bộ nhân viên công tác chuyên môn tại công ty… 
Ngày giao dịch dự kiến 25/7/2021. Số người lao động được phân phối khoảng 953 người.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019 Becamex IDC đạt doanh thu đạt 1.920 tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần đạt 1.338 tỷ đồng. Trừ chi phí giá vốn, doanh nghiệp này công bố lãi gộp đạt trên 846 tỷ đồng. 
Trong cơ cấu tổng doanh thu, doanh thu từ kinh doanh bất động sản, bất động sản đầu tư đạt 1.413 tỷ đồng. Tuy nhiên các khoản giảm trừ doanh thu ghi nhận hàng bán bị trả lại hơn 576 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính trong quý đạt 466 tỷ đồng, tăng đột biến so với con số chưa đến 10 tỷ đồng quý I năm ngoái chủ yếu nhờ công ty ghi nhận khoản lãi từ thoái vốn bán cổ phiếu 372 tỷ đồng. 
Trước đó, từ 18/2 đến 7/3/2019, Becamex IDC đã bán bớt 24 triệu cổ phiếu BWE của CTCP Nước và Môi trường Bình Dương, giảm lượng sở hữu tại đơn vị này xuống còn 37,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 25%)…
Kết quả, Becamex IDC báo lãi hơn 700 tỷ đồng trước thuế quý I/2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 613,2 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 598 tỷ đồng. 
Năm 2019, Becamex IDC đặt kế hoạch doanh thu ước khoảng 5.739 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận dự kiến đạt 1.781 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với lợi nhuận dự kiến đạt được năm 2018.
Với kết quả đạt được, kết thúc quý I năm nay, Becamex IDC đã hoàn thành 39,3% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

VÂN PHONG