BizLIVE -

Nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2015 của OGC tăng vọt từ 148 tỷ đồng cùng kỳ lên 1.477 tỷ đồng kỳ này, vượt kế hoạch lãi 569 tỷ đề ra. 

Ocean Group báo lãi quý III hơn 1.500 tỷ nhờ bán bớt tài sản
Ảnh minh họa.
Báo cáo tài chính hợp nhất CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group - mã OGC) cho biết, doanh thu thuần quý III năm nay của công ty đạt 333,9 tỷ đồng, chỉ bằng 35% doanh thu đạt được cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp giảm 34%, còn 175,2 tỷ đồng. 
Tuy nhiên kỳ này, doanh thu từ hoạt động tài chính của OGC tăng vọt, chiếm 1.675 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái con số này chỉ là 187 tỷ đồng. 
Cùng với đó, các loại chi phí cũng được cắt giảm. Cụ thể, chi phí tài chính giảm 46%, còn 50 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm lần lượt 60% và 11%. 
Mặc dù lỗ hơn 44,8 tỷ đồng từ hoạt động khác song kết quả, lợi nhuận sau thuế quý này của OGC vẫn đạt 1.510 tỷ đồng. Quý III năm ngoái công ty lỗ 108,2 tỷ đồng. 
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần công ty đạt 688 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ 2014. Nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính, lợi nhuận sau thuế tăng vọt từ 148 tỷ đồng cùng kỳ lên 1.477 tỷ đồng kỳ này, vượt kế hoạch lãi 569 tỷ đề ra. 
Nhờ khoản lãi đột biến này, lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán của OGC đã giảm mạnh, còn lỗ hơn 837 tỷ đồng. 
Mặc dù giải trình của OGC không chi tiết về khoản lợi nhuận đột biến này nhưng quý III là quý ghi nhận lợi nhuận từ giao dịch chuyển nhượng vốn góp tại OTL - chủ đầu tư dự án Vành khăn cho đơn vị thành viên của Vingroup. Thông tin này cũng đã được Chủ tịch HĐQT OGC hiện tại là ông Lê Quang Thụ chia sẻ trong buổi ĐHĐCĐ bất thường diễn ra bất thành mới đây. 

BẢO VY