BizLIVE - Lũy kế 6 tháng đầu năm doanh thu thuần Sabeco đạt 18.424 tỷ đồng, tăng 9%, lợi nhuận sau thuế đạt được là 2.819 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018.
Nửa đầu năm Sabeco lãi hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018
Ảnh minh họa.

Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã SAB) mới công bố kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II/2019.

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Sabeco quý II/2019 đạt được 9.087 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với quý II/2018. Giá vốn bán hàng của Sabeco trong kỳ là hơn 6.674 tỷ đồng, do đó lợi nhuận gộp còn hơn 2.413 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018.

Doanh thu hoạt động tài chính của Sabeco trong kỳ đã tăng lên mức 198 tỷ đồng, trong khi quý II/2018 chỉ tiêu này là 144 tỷ đồng, chi phí tài chính ghi nhận khoản 12 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 12% lên mức 644 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 10% còn 183 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế theo đó còn 1.530 tỷ đồng, tăng 19% so với quý II/2018, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 1.437 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu 2.164 đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm doanh thu thuần Sabeco đạt 18.424 tỷ đồng, tăng 9%. Trong cơ cấu doanh thu, chiếm chủ yếu doanh thu bia với 16.040 tỷ đồng, doanh thu bao bì vật tư đạt được là 2.265 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt được là 2.819 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018.

Đến thời điểm 30/6, tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 5.303 tỷ đồng, tăng 836 tỷ đồng so với hồi đầu năm, trong đó tiền mặt đã tăng lên hơn 3 lần, từ 3,8 tỷ đồng lên 12,2 tỷ đồng.

Khoản tiền gửi có kỳ hạn (khoản tiền gửi ngân hàng có thời hạn trên 3 tháng, dưới 1 năm) đến 30/6 là hơn 9.047 tỷ đồng. Sabeco dành hơn 36 tỷ đồng chi phí quảng cáo, giảm nhẹ so với con số ghi nhận thời điểm 1/1/2019 với hơn 40 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SAB chốt phiên 29/7 giảm 0,3% so với phiên trước đó, còn 278.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường gần 179.000 tỷ đồng.

BẢO VY