Quý 3 Công ty Cổ phần bất động sản du lịch Ninh Vân Bay đạt 53,3 tỷ đồng doanh thu và 23 tỷ đồng lợi nhuận gộp.
Ninh Vân Bay: Lãi 9 tháng vượt kế hoạch lợi nhuận năm
Ảnh minh họa.
Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2013.

Theo báo cáo này trong quý 3 Ninh Vân Bay đạt doanh thu thuần 53,3 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi giá vốn hàng bán giảm nhẹ 2,5%, dẫn tới lợi nhuận gộp đạt 23 tỷ đồng, tăng 7,4 tỷ, tương đương 47% so với quý 3/2012.

Trong kỳ, Công ty còn có doanh thu hoạt động tài chính đạt 12,7 tỷ đồng,  thuế thu nhập hoãn lại 4 tỷ đồng, dẫn tới kết quả  lợi nhuận sau thuế đạt 15,9 tỷ đồng  quý 3, tăng mạnh so với mức lỗ 1 tỷ cùng kỳ năm 2012.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2013, công ty đạt 163,8 tỷ đồng doanh thu, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012 và lợi nhuận sau thuế 35 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2012 là âm 23 tỷ đồng. Phần lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 18,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 13,36 tỷ đồng cùng kỳ năm 2012.

So sánh với kế hoạch năm 2013, Công ty đạt 75% kế hoạch doanh thu và vượt 52% kế hoạch lãi trước thuế, vượt 84% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Đáng chú ý,  dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính 9 tháng năm 2013 đã cải thiện đáng kể, đạt con số dương là 52 tỷ đồng, sau nhiều năm bị âm trước đó.

Theo Trí Thức Trẻ