BizLIVE - Lợi nhuận thuộc về công ty mẹ vẫn ở mức khá khiêm tốn, đạt 1 tỷ đồng, còn lại thuộc về cổ đông không kiểm soát.
Ninh Vân Bay báo lãi quý III 6,6 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2016 với doanh thu thuần 53,6 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn bán hàng lại giảm 8,8% khiến lợi nhuận gộp tăng vọt gấp 2,4 lần, lên 27,8 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính không có nhiều biến động, quanh mức 5 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính giảm hơn nửa, còn 4,2 tỷ đồng.
Sau khi trừ đi các chi phí khác, NVT báo lãi 6,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước, công ty lỗ 13 tỷ đồng. Mặc dù vậy, lợi nhuận thuộc về công ty mẹ vẫn ở mức khá khiêm tốn, đạt 1 tỷ đồng, còn lại thuộc về cổ đông không kiểm soát.
Luỹ kế 9 tháng, NVT đạt doanh thu thuần gần 152 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 17,9 tỷ đồng, so với mức lỗ hơn 81 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 2,8 tỷ đồng.
Tại ngày 30/9, tổng tài sản của NVT đạt hơn 1.316 tỷ đồng, không nhiều thay đổi so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm một nửa, còn 5,9 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ lên 330,5 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại khoản phải thu ngắn hạn tới gần 331 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu về cho vay ngắn hạn chiếm tới 67% khoản phải thu với gần 223 tỷ đồng. Đối tượng phải thu lớn nhất là CTCP Du lịch Tân Phú với hơn 203 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, NVT cũng đang có hơn 426 tỷ đồng tài sản dở dang, chiếm 44% tài sản dài hạn của công ty. Trong đó phần chi phí dở dang tập trung chủ yếu tại dự án Six senses Latilude Sài Gòn River với hơn 362,2 tỷ đồng.
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp hiện đang ở mức 0,51 lần, khoản lỗ luỹ kế còn 209 tỷ đồng.

TRẦN THÚY