BizLIVE - Với 2.069 tỷ doanh thu thuần và 492 tỷ lợi nhuận trước thuế, BMP lần lượt đạt gần 80% kế hoạch về doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận năm. EPS 9 tháng đầu năm đạt 8.543 đồng.
Nhựa Bình Minh: 9 tháng lãi ròng 389 tỷ, EPS đạt 8.543 đồng
Ảnh minh họa.

CTCP Nhựa Bình Minh (mã BMP) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2015 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó trong quý III/2015, BMP đạt 764,6 tỷ doanh thu thuần, tăng hơn 19% so với cùng kỳ 2014. Giá vốn hàng bán cũng tăng hơn 18% lên 558,6 tỷ đồng, lợi nhuận gộp của công ty là 206 tỷ đồng, tăng 38 tỷ so với cùng kỳ 2014.

Chi phí tài chính tăng lên 9,3 tỷ do thanh toán chiết khấu của công ty mẹ, tuy nhiên nhờ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm nên trong quý III, BMP đạt 144 tỷ lợi nhuận trước thuế, tăng hơn 40% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của BMP đạt 2.069 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ 2014. Giá vốn hàng bán chỉ tăng gần 12% lên 1426,2 tỷ đồng giúp BMP đạt 643 lợi nhuận gộp, tăng 43% so với cùng kỳ 2014.

Lợi nhuận trước thuế của BMP là 492 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm 10 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 389 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ 2014. EPS 9 tháng đầu năm là 8.543 đồng.

Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản của BMP là 2.289 tỷ đồng, tăng hơn 360 tỷ so với đầu năm. Trong đó phải thu ngắn hạn là 565 tỷ, đầu tư ngắn hạn khác của công ty mẹ BMP là 600 tỷ. Tiền và các khoản tương đương chỉ còn 313,7 tỷ so với 703,7 tỷ đầu năm nay.

Nợ phải trả của BMP là 335 tỷ đồng, chỉ chiếm 14,6% cơ cấu nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu là 1.954 tỷ đồng, trong đó 1.064 tỷ đồng là cho quỹ đầu tư phát triển.

HOÀNG LINH