BizLIVE - Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2018 đạt 4.551 đồng.
Năm 2018, Vinhomes báo lãi 14.234 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước
Ảnh minh họa.
CTCP Vinhomes (mã VHM) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2018.
Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận trong quý 4 năm 2018 là 16.400 tỷ đồng, tăng 47% so với quý 4 năm 2017(*). Lợi nhuận kế toán trước thuế và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lần lượt là 4.508 tỷ đồng và 2.347 tỷ đồng, tăng tương ứng 102% và 48% so với cùng kỳ năm 2017(*).
Doanh thu chuyển nhượng bất động sản quý 4 năm 2018 đạt 15.432 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2017(*). Doanh thu hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư và doanh thu cung cấp dịch vụ quản lý là 550 tỷ đồng. Năm 2017 chưa phát sinh doanh thu này. Thu nhập từ hoạt động hợp tác kinh doanh các dự án bất động sản là 2.533 tỷ đồng, tăng 429% so với cùng kỳ năm 2017(*).
Lũy kế năm 2018, Vinhomes đạt doanh thu thuần 38.806 tỷ đồng – tăng 27% so với lũy kế năm 2017(*). Bên cạnh đó, các dự án hợp tác kinh doanh với Vingroup và các công ty con (các dự án BCC, gồm Vinhomes Golden River, Vinhomes The Harmony, Vinhomes Imperia, Vinhomes Dragon Bay và Vinhomes Star City Thanh Hóa) có doanh thu 36.203 tỷ đồng. Do đó, tổng doanh thu từ các dự án của Vinhomes và các dự án BCC trong năm 2018 là 75.009 tỷ đồng, tăng 146% so với doanh thu tương ứng của năm 2017(**).
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 14.234 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2017(*). Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2018 đạt 4.551 đồng.
Tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản Vinhomes đạt 117.808 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 48.119 tỷ đồng, tăng lần lượt là 130% và 375% so với cuối năm 2017.
Ghi chú
(*) Số liệu so sánh năm 2017 được lập trên cơ sở giả định Vinhomes đã có cấu trúc tương tự như kỳ báo cáo tương ứng của năm 2018.
(**) Doanh thu của các dự án BCC không được hợp nhất vào Báo cáo tài chính hợp nhất của Vinhomes; tuy nhiên, lợi nhuận từ các dự án này được ghi nhận là Thu nhập tài chính.

TRẦN THÚY