BizLIVE -

Năm 2020, GTNFoods lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 2.909 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 99 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý I/2020 tăng gấp 2,3 lần, GTNFoods (GTN) vẫn lỗ lũy kế hơn 195 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

CTCP GTNfoods (mã GTN) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2020 với doanh thu tăng nhẹ so với cùng kỳ, đạt 633 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm mạnh giúp biên lãi gộp được cải thiện đáng kể từ 16,8% lên 26,3% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 166,7 tỷ đồng, tăng 59% so với quý I/2019.

Hoạt động tài chính trong kỳ tăng gấp đôi lên 30,8 tỷ đồng chủ yếu nhờ lãi tiền gửi trong khi chi phí tài chính không đáng kể. Chi phí bán hàng tăng mạnh 82,6% lên 127,8 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm 12,8%, còn 26,6 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, GTNFoods lãi sau thuế 40 tỷ đồng, gấp 2,3 lần kết quả quý I/2019 trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 16 tỷ đồng. Dù vậy, GTNFoods vẫn còn lỗ lũy kế hơn 195 tỷ đồng tính đến hết 31/3/2020.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận tăng mạnh là nhờ thu nhập lãi tiền gửi tăng mạnh do công ty đã có dòng tiền lớn từ việc thoái vốn và thu hồi các khoản nợ. Ngoài ra lợi nhuận từ công ty con gián tiếp là CTCP Giống bò sữa Mộc Châu tăng cao nhờ tổ chức lại hệ thống phân phối, tối ưu hóa các chương trình hỗ trợ bán hàng và tiết giảm chi phí.

Năm 2020, GTNFoods lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 2.909 tỷ đồng, thấp hơn 2% so với cùng kỳ tuy nhiên chỉ tiêu lãi sau thuế lại tăng 662% so với kết quả thực hiện năm 2019, tương ứng 99 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, GTNFoods đã thực hiện 22% kế hoạch doanh thu và 40,4% mục tiêu lợi nhuận.

Thời điểm kết thúc quý I, quy mô tổng tài sản của GTNFoods được duy trì ở mức 4.057 tỷ đồng, tương đương đầu kỳ. Trong đó, khoản tiền gửi ngân hàng ngắn hạn tăng gấp 2,8 lần đầu kỳ lên 1.929 tỷ đồng, chiếm 47,5% tổng tài sản. Ở chiều ngược lại, tiền và tương đương tiền giảm mạnh từ 1.289 tỷ đồng xuống còn 120 tỷ đồng.

THANH HÀ