BizLIVE -

Kết quả kinh doanh vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra một phần là do Suất ăn Hàng không Nội Bài đặt mục tiêu thấp hơn tới 34% so với kết quả đạt được năm 2018.

Lãi quý III tăng 15%, Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS) về đích lợi nhuận sau 9 tháng
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính quý III/2019, CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài (mã NCS) ghi nhận 160 tỷ đồng doanh thu, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động cung cấp suất ăn mang về 130 tỷ đồng, chiếm 78% trong khi hoạt động cung cấp dịch vụ chiếm 22%. Giá vốn giảm giúp lợi nhuận gộp tăng 14% lên mức 23 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí phát sinh trong kỳ, NCS báo lãi 7,8 tỷ đồng sau thuế, tăng gần 15% so với quý III/2018.

Tính chung 9 tháng đầu năm, NCS ghi nhận 488 tỷ đồng doanh thu, tăng 3% so với cùng kỳ và hoàn thành 76% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế lại giảm 11% xuống mức 40 tỷ đồng nhưng vẫn vượt gần 4% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2019. Kết quả vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra một phần là do công ty đặt mục tiêu thấp hơn tới 34% so với kết quả đạt được năm 2018.

Suất ăn Hàng không Nội Bài là công ty con do Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines – mã HVN) sở hữu trên 60% vốn. Ngoài thị phần lớn nhất trong lĩnh vực cung ứng suất ăn tại Cảng Hàng không Nội Bài, công ty còn quản lý kho, quản lý dụng cụ và hỗ trợ thủ tục hải quan...

Tính đến 30/9, tổng tài sản của NCS đạt 617 tỷ đồng với 74% là tài sản cố định. Nợ phải trả tương đương 64% tổng tài sản với 394 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính hơn 250 tỷ đồng bao gồm gần 235 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 15,7 tỷ đồng nợ dài hạn.

Hiện, công ty đang thế chấp máy móc thiết bị, quyền tài sản, lợi ích phát sinh, bảo hiểm, lợi thế thương mại… từ Dự án Chế biến suất ăn Hàng không Nội Bài để vay VietinBank – CN Đông Anh hạn mức 330 tỷ đồng với tổng giá trị tài sản thế chấp tạm tính vào khoảng 739 tỷ đồng.

THANH HÀ