BizLIVE -

Nhờ việc xuất khẩu cá tra trong quý I tăng mạnh về giá, Vĩnh Hoàn báo lãi sau thuế tăng gấp 3 lần lên mức 307 tỷ đồng dù doanh thu trong kỳ sụt giảm nhẹ so với quý I/2018.

Lãi quý I tăng mạnh, Vĩnh Hoàn có hơn 1.000 tỷ đồng tiền gửi
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính quý I/2019, CTCP Vĩnh Hoàn (mã VHC) ghi nhận 1.789 tỷ đồng doanh thu thuần, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn giảm sâu dẫn đến lợi nhuận gộp tăng tới 66% lên 421 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp tăng từ 14% lên gần 24%.

Trong kỳ, hoạt động tài chính biến động không đáng kể, phần lãi từ hoạt động liên kết tăng mạnh 56,7% lên 13,1 tỷ đồng trong khi chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ đều giảm. Kết quả, Vĩnh Hoàn báo lãi sau thuế lên tới 307 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước.

Vĩnh Hoàn cho biết, việc doanh thu giảm là do từ đầu tháng 2/2018, Vĩnh Hoàn đã giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con Vạn Đức Tiền Giang xuống còn 35%, qua đó biến công ty này thành công ty liên kết, khiến doanh thu không còn được hợp nhất vào doanh thu Vĩnh Hoàn. Tuy nhiên, lợi nhuận vẫn tăng mạnh nhờ việc xuất khẩu cá tra trong quý I tăng mạnh về giá.

Kế thúc quý I, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn giảm không đáng kể so với đầu năm, ở mức 6.258 tỷ đồng. Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn tăng mạnh lên hơn 1.000 tỷ đồng, hàng tồn kho cũng tăng lên 1.711 tỷ đồng trong khi phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 792 tỷ đồng. Ngoài ra, Vĩnh Hoàn còn tích lũy được 3.175 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối bên cạnh gần 224 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 dự kiến diễn ra ngày 26/04 tới đây, Vĩnh Hoàn dự kiến chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt tỷ lệ 40%, kế hoạch cổ tức năm 2019 là 100% bằng cổ phiếu trong khi chưa công bố kế hoạch kinh doanh 2019.

Trên thị trường, cổ phiếu VHC đang giao dịch trên sàn HoSE với thị giá 91.800 đồng/cổ phiếu, giảm 17% so với đỉnh đạt được hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Với khoảng 92,4 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, vốn hóa thị trường của Vĩnh Hoàn ước tính vào khoảng gần 8.500 tỷ đồng.

THANH HÀ