BizLIVE -

Lãi quý IV tăng mạnh lên mức 54,5 tỷ đồng không đủ kéo Quốc Cường Gia Lai về đích năm 2018. Lợi nhuận trước thuế cả năm chỉ tạo ra 106,4 tỷ đồng, bằng 1/3 kế hoạch đề ra.

Không còn doanh thu bất thường từ hoạt động tài chính, Quốc Cường Gia Lai báo lãi giảm 80%
Ảnh minh họa.

CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 với doanh thu thuần 213 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng hơn 2 lần đạt 37,4 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 15 tỷ đồng trong khi chi phí lại tăng gấp đôi lên gần 11 tỷ đồng. Lợi nhuận khác trong kỳ thu được 4,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 6,3 tỷ đồng, QCG báo lãi 54,5 tỷ đồng sau thuế, tăng 85% so với quý IV/2017.

Tính chung năm 2018, QCG tạo ra 732 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 15% so với năm ngoái. Tuy nhiên, không còn ghi nhận doanh thu bất thường từ hoạt động tài chính, QCG chỉ thu về 106,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bằng 1/5 so với năm 2017 qua đó mới thực hiện 1/3 mục tiêu lợi nhuận đề ra cả năm.

Lãi ròng sau thuế thu về 99 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 95 tỷ đồng, tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức 345 đồng.

Tổng tài sản của QCG đến cuối năm 2018 đã giảm 2% so với đầu năm xuống mức 11.036 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 80% tổng tài sản trong đó các khoản phải thu giảm hơn một nửa xuống 1.178 tỷ đồng trong khi hàng tồn kho tăng 559 tỷ đồng lên gần 7.476 tỷ đồng.

Nợ phải trả thời điểm cuối năm cũng giảm hơn 350 tỷ đồng trong đó nợ vay tài chính 593 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản phải trả ngắn hạn khác còn hơn 4.925 tỷ đồng bao gồm phải trả bên thứ ba 4.343 tỷ đồng, phải trả các bên liên quan 581 tỷ đồng, trong đó 308 tỷ đồng mượn từ bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của QCG.

Ngoài ra, QCG đã tích lũy được 326 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 807 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

THANH HÀ