BizLIVE - Ngày 30/5, một đại diện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) cho biết, doanh nghiệp này đã chuyển 415 tỷ đồng để mua lại hơn 75% cổ phần Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.
Khắc phục sai phạm cổ phần hóa, Vinalines trả tiền mua lại 75% cổ phần cảng Quy Nhơn
Cảng Quy Nhơn
Hiện tại, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam đang tiến hành các thủ tục sang tên số cổ phần này của Công ty Hợp Thành (nhà đầu tư cảng Quy Nhơn hiện tại) cho Vinalines. Đồng thời, Vinalines đã bố trí nhân sự trong hội đồng quản trị cảng Quy Nhơn. Nhân sự lãnh đạo công ty sẽ được bầu trong kỳ đại hội đồng cổ đông năm 2019 vào 29/6.
Được biết, đây là một trong những nội dung yêu cầu trong kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn vào cuối năm 2018. Trong đó, về xử lý kinh tế phải hủy bỏ 02 văn bản, gồm: Văn bản số 16937/BGTVT-QLDN ngày 27/12/2014 và Văn bản số 6327/BGTVT-QLDN ngày 20/5/2015 vì có nội dung trái thẩm quyền, vi phạm quy định của pháp luật.
Đồng thời, Bộ GTVT cũng phải chỉ đạo Vinalines thu hồi 75,01% cổ phần tại Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn về sở hữu Nhà nước vì Bộ GTVT đã cho phép Vinalines chuyển nhượng cho Công ty Hợp Thành theo phương thức thỏa thuận trực tiếp trái thẩm quyền, vi phạm quy định của pháp luật, đảm bảo Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối tại Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn theo Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo an ninh quốc phòng, lợi ích của Nhà nước và nhà đầu tư theo quy định pháp luật chỉ đạo Vinalines xem xét, xử lý việc bán 10% cổ phần khi cổ phần hóa cho Công ty Hợp Thành theo Điểm 2.2 Mục 2 Hợp đồng số 01/CĐCL/CQN-HT ngày 20/9/2013.

HẠ AN