BizLIVE -

Ngoài ra, Becamex IDC cũng sẽ trình cổ đông phương án xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài với 49% và sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh phù hợp.

Kế hoạch lãi hơn 2.600 tỷ đồng, Becamex IDC muốn chuyển sàn ngay trong năm 2019
Ảnh minh họa.

Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC – mã BCM) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 với những nội dung đáng chú ý liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2019, phương án chuyển sàn niêm yết và xác định room ngoại.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Năm 2019, Becamex IDC dự kiến các chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất với 8.998 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 2.613 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong khi đó, kế hoạch kinh doanh tổng hợp cao hơn nhiều so với kết quả năm 2018 với 5.739 tỷ đồng tổng doanh thu và 1.702 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 21% và 93%.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất năm đầu tiên hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Becamex IDC ghi nhận 6.495 tỷ đồng doanh thu thuần và 2.634 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế thu về 2.376 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.236 tỷ đồng, tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức 2.070 đồng.

Với kết quả đạt được, Becamex IDC dự kiến sẽ chia cổ tức 6% bằng tiền mặt (tương ứng 01 cổ phiếu nhận 600 đồng) cho cổ đông. Số tiền dự chi lên đến hơn 600 tỷ đồng.

Phương án chuyển sang niêm yết trên HoSE

Tại Đại hội lần này, Becamex IDC sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UpCOM và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) dự kiến trong năm 2019.

Tổng số cổ phiếu đăng ký niêm yết được xác định là toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Tổng công ty tại thời điểm đăng ký niêm yết. Đáng chú ý, dù vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng, tương ứng hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành nhưng Becamex IDC mới chỉ đăng ký giao dịch gần 24,8 triệu cổ phiếu trên UpCOM sau khi IPO cuối năm 2017.

Bên cạnh đó, Becamex IDC cũng sẽ trình cổ đông phương án xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài với 49% đồng thời trình sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh phù hợp như: hủy bỏ các hoạt động liên quan đến sản xuất, chế biến, mua bán lương thực, thực phẩm, hàng nông lâm thủy hải sản, hàng tiêu dùng; sản xuất kinh doanh dược phẩm, vật tư, dụng cụ y tế, mỹ phẩm…

THANH HÀ