BizLIVE -

Giá đấu khởi điểm 31.000 đồng/cổ phần được cho là quá cao so với những gì đang có thể hiện trên các báo cáo của Becamex IDC.

IPO Becamex IDC: Chỉ có hơn 6% lượng chào bán được đăng ký mua
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vừa có thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp  - TNHH MTV (Becamex IDC).

Theo đó, tổng số nhà đầu tư tham gia là 158 nhà đầu tư bao gồm 143 nhà đầu tư cá nhân trong nước, 6 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài, 4 tổ chức trong nước và 5 tổ chức nước ngoài.


Tổng khối lượng cổ phần đăng ký 18.952.500 cổ phần gồm: 5.481.500 cổ phần do cá nhân trong nước đăng ký;  cá nhân nước ngoài 6.000 cổ phần; tổ chức trong nước 2.828.000 cổ phần; tổ chức nước ngoài 10.637.000 cổ phần. Điều này đồng nghĩa, khối lượng cổ phần Becamex IDC mà nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua vẫn chiếm ưu thế, 56% tổng lượng đăng ký.  

Được biết, Becamex IDC đăng ký đưa ra IPO 311.207.100 cổ phần, với giá khởi điểm 31.000 đồng/cổ phần, thời điểm đấu giá vào sáng ngày 01/12/2017.  
Như vậy, chỉ có 6% lượng cổ phần đem ra chào bán trong lần này có nhà đầu tư đăng ký mua. Với mức giá 31.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Becamex IDC sẽ thu về hơn 587 tỷ đồng từ đợt đấu giá lần này (nếu được tổ chức), rất ít ỏi so với số dự kiến thu về 9.647 tỷ đồng.  
Becamex hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị, dịch vụ nhà ở công nhân; thực hiện kinh doanh các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức BOT; đầu tư tài chính; hoạt động trong lĩnh vực bệnh viện, y tế, giáo dục.


Theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt trước đó, Becamex IDC có vốn điềulệ 13.170 tỷ đồng, tương đương 1.317.000.000 cổ phần, trong đó 671.670.000 cổ phần Nhà nước nắm giữ, chiếm 51% vốn điều lệ.

HỒNG QUÂN