BizLIVE - Sáng nay (20/4), CTCP PVI tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016 với sự tham gia của 103 cổ đông, đại diện cho 94,66%vốn có quyền biểu quyết.
ĐHĐCĐ PVI: Đặt kế hoạch lợi nhuận công ty mẹ giảm gần nửa, tiếp tục thoái vốn công ty liên kết
ĐHĐCĐ năm 2016 của PVI.
9h15: Thay mặt Ban lãnh đạo, ông Phạm Khắc Dũng, Phó Tổng giám đốc công ty báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
Cụ thể, năm 2015, PVI đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm được ĐHĐCĐ giao với tổng doanh thu hợp nhất đạt 9.923 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch năm 2015, tăng trưởng 23,58% so với năm 2014, trong đó:
+ Doanh thu hoạt động bảo hiểm: 8.640,47 tỷ đồng, hoàn thành 111,5% kế hoạch năm 2015
+ Doanh thu hoạt động tài chính, cho thuê văn phòng và khác: 1.283,29 tỷ đồng, hoàn thành 188% kế hoạch năm 2015.
Lợi nhuận trước thuế đạt 708,46 tỷ đồng, hoàn thành 161,58% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 576,25 tỷ đồng, hoàn thành 193% kế hoạch.
Trong khi đó, kết quả kinh doanh của công ty mẹ cũng khá khả quan với tổng doanh thu đạt 983,11 tỷ đồng, hoàn thành 174% kế hoạch năm 2015; tăng trưởng 61,8% so với cùng kỳ năm 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 569,74 tỷ đồng, hoàn thành 248% kế hoạch năm 2015; tăng trưởng 133% so với cùng kỳ năm 2014 và lợi nhuận sau thuế đạt 530,05 tỷ đồng, hoàn thành 231% kế hoạch năm 2015; tăng trưởng 116,91% so với cùng kỳ năm 2014.
Đối với mảng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, PVI tiếp tục giữ vị trí số 1 với tổng doanh thu đạt 7.823 tỷ đồng, tăng trưởng
13,6% so với năm 2014, lợi nhuận trước thuế đạt 303,89 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm 2015.
Với mảng tái bảo hiểm, PVI đạt tổng doanh thu 1.955 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt đạt 154 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 112% và 100% kế hoạch năm.
Với mảng kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, công ty đạt tổng doanh thu 973 tỷ đồng, lỗ kỹ thuật hơn 78 tỷ đồng.
Cũng trong năm 2015, công ty đã đưa Công ty Quản lỹ PVI AM vào hoạt động. Mặc dù mới chỉ vận hành được 9 tháng, nhưng công ty cũng đạt kết quả khá khả quan với tổng doanh thu  21,98 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5 tỷ đồng.
Cuối năm 2015, PVI đã thực hiện xong tái cơ cấu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ - PVI Sun Life  với việc chuyển nhượng một phần vốn góp tương đương 26% vốn điều lệ của PVI Sun Life cho đối tác Sun Life Assurance Company of Canada (Sun Life). Sau giao dịch chuyển nhượng trên, tỷ lệ nắm giữ phần vốn của PVI tại PVI Sun Life là 25% vốn điều lệ.
Sang năm 2016, PVI đặt mục tiêu doanh thu toàn PVI đạt 10.368 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 901 tỷ đồng, tăng lần lượt 4,5% và 27,2% so với kết quả thực hiện trong năm 2015.
Trong khi đó, với công ty mẹ, PVI lại đặt kế hoạch kinh doanh khá khiêm tốn với doanh thu giảm 37,1% so với 2015, đạt 618 tỷ đồng trong khi lợi nhuận trước thuế cũng giảm tới 46,3%, đạt 306 tỷ đồng.
Lãnh đạo công ty cũng cho biết, PVI sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình thoái vốn tại các công ty liên kết, góp vốn khác để tập trung vào các lĩnh vực hoạt động kinh doanh lõi theo đúng định hướng chiến lược.
10h15: Phần hỏi đáp
Khi nào PVI sẽ trả cổ tức?
Trong năm nay công ty sẽ trả cổ tức 20%. Mặc dù nguồn tiền thu xếp để trả cổ tức cho cổ đông là rất lớn, công ty sẽ cố gắng thu xếp để thanh toán chậm nhất là quý III năm nay.
Công ty đã tìm được đối tác làm cổ đông chiến lược của PVI Re chưa?
Hiện công ty vẫn đang trong quá trình tìm kiếm lựa chọn đối tác. Do ngành nghề kinh doanh của PVI Re khá đặc thù, hoạt động trong lĩnh vực tái bảo hiểm, do đó, công tác lựa chọn đối tác chiến lược cần phải được tiến hành một cách cẩn trọng và kỹ lưỡng, giúp công ty có nguồn lực phát triển, vươn ra cả thị trường nước ngoài.
Kế hoạch tổng doanh thu 10.368 tỷ đồng năm 2016 của PVI  đến từ những mảng nào? 
Nguồn thu chính của công ty sẽ vẫn đến từ bảo hiểm phi nhân thọ. Do công ty vừa chuyển nhượng vốn tại PVI Sunlife nên kết quả kinh doanh của công ty này sẽ không được hợp nhất vào PVI. 
Ngoài ra, việc giá dầu giảm mạnh từ cuối năm 2014 tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty nên Ban lãnh đạo đã đề ra phương hướng tăng cường hoạt động bên ngoài để đảm bảo doanh thu.

TRẦN THÚY