BizLIVE -

Sáng nay 25/4, CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại TP.HCM, nhằm thông qua một số nội dung trong đó có kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 2015 gần gấp đôi năm 2014 và phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.

ĐHĐCĐ Nam Long: Phát hành 15 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược
Đại hội thêm nội dung phát hành 15 triệu cổ phiếu cho NĐT chiến lược - Ảnh: Huyền Trâm.

Bước vào đại hội, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT NLG xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung nội dung phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành tối đa 15 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược theo hình thức chào bán riêng lẻ. Đối tượng là những nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, hỗ trợ hoạt động kinh doanh chính cho công ty. Giá chào bán dự kiến 19.000-21.000 đồng/cổ phiếu.

Theo báo cáo về kế hoạch kinh doanh năm 2015, NLG sẽ tiếp tục phát triển các dự án Ehome (3,4,5 và 6). Hợp nhất nợ và tái tài trợ với lãi suất thấp hơn. Làm việc với IFC và các nhà tài trợ khác để vay. Tái cơ cấu tập đoàn và cải thiện danh mục đầu tư.

Trong năm 2015, NLG sẽ công bố các dự án cho dòng sản phẩm Nam Long Home mới, bắt đầu với dự án Bình Dương và Camellia Garden.

Có thêm quỹ đất 6-8ha trước quý 3/2015 để phát triển dự án Ehome mới và Nam Long Home mới cho năm 2016 và 2017. Hoàn tất đền bù và kêu gọi đầu tư cho các dự án trọng điểm Nguyên Sơn và Long An VCD. Tập trung phát triển các dự án phát triển đất gồm Phú Hữu, Nguyên Sơn và Thế Kỷ 21.

NLG đề ra mục tiêu doanh thu năm 2015 là 1.459 tỷ, tăng 168% so với 2014, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt mức 181, tăng 175% so với 2014. Công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 7% với tổng số tiền dự kiến 93,8 tỷ.

Năm 2014, NLG ghi nhận doanh thu 867 tỷ, bằng 81% kế hoạch, nhưng lợi nhuận đạt 103 tỷ, bằng 104% kế hoạch đề ra. Cổ tức năm 2014 chia với tỷ lệ 6%.

Tại đại hội, NLG cũng trình ý kiến cổ đông việc bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT gồm ông Ngian Siew Siong và ông Cao Tấn Thạch.

Một nội dung khác nữa là việc phát hành 773.654 cổ phiếu ESOP với giá 13.333 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra đại hội cũng bổ sung nội dung dự kiến phát hành từ 6,23 triệu cổ phiếu – gần 7,8 triệu cổ phiếu thưởng ESG cho cán bộ quản lý cấp cao.