BizLIVE -

Ngoài ra, Dabaco dự kiến sẽ chi trả cổ tức còn lại năm 2018 và năm 2019 với tổng tỷ lệ 20% gồm 5% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu qua đó tăng vốn lên hơn 1.000 tỷ đồng.

Dabaco (DBC) lên kế hoạch mua tối đa 5 triệu cổ phiếu quỹ
Ảnh minh họa.

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC) vừa thông qua phương án mua lại 5 triệu cổ phiếu quỹ nhằm mục đích bình ổn giá cổ phiếu DBC và tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.

Thời gian dự kiến giao dịch tối đa không quá 30 ngày từ khi bắt đầu thực hiện giao dịch, sau khi Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận và công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận tại HoSE với giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Chủ tịch HĐQT quyết định giá mua từng thời điểm cụ thể căn cứ vào tình hình thị trường.

Trên thị trường, cổ phiếu DBC tỏ ra khá nhạy trước thông tin doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ khi bật tăng trần trong phiên ngày 24/3 lên mức 17.250 đồng/cổ phiếu. Dù vậy, so với thời điểm đầu năm 2020, thị giá DBC đã “bốc hơi” hơn 30%. Ước tính tại mức thị giá hiện tại, số tiền Dabaco phải chi cho thương vụ này hơn 86 tỷ đồng.

Ngày 7/4 tới đây, Dabaco sẽ chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thực hiện quyền nhận cổ tức bổ sung năm 2018, cổ tức năm 2019.

Trong đó, Dabaco dự kiến chi trả bổ sung cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu thông qua việc phát hành mới 4,55 triệu cổ phiếu. Trước đó, công ty đã từng tạm ứng cổ tức 2018 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Đối với cổ tức năm 2019, Dabaco dự kiến sẽ phát hành mới hơn 9,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10%) để trả cổ tức bằn cổ phiếu và tạm ứng 5% cổ tức bằng tiền mặt (45,5 tỷ đồng).

Nguồn vốn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019. Sau các đợt chi trả cổ tức, Dabaco dự kiến sẽ tăng vốn lên hơn 1.000 tỷ đồng.

THANH HÀ