BizLIVE - Dù công ty mẹ lỗ 6,6 tỷ đồng trong quý III, tuy nhiên Sacom vẫn đạt 12,8 tỷ lãi hợp nhất trong quý này. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt 1.587 tỷ doanh thu thuần và 21,3 tỷ lợi nhuận sau thuế, chỉ đạt 21% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Công ty mẹ lỗ, Sacom vẫn lãi hợp nhất 12,8 tỷ quý III
Ảnh minh họa.

Sau khi bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, ngày 2/12/2015 CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom (mã SAM) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm 2015.

Cụ thể trong quý III này, công ty đạt 648,6 tỷ doanh thu thuần, tăng 121% so với cùng kỳ 2014, trong đó doanh thu chủ yếu tới từ cung cấp cáp và vật liệu viễn thông. Giá vốn hàng bán cũng tăng cao lên mức 586,5 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp của SAM còn 62,1 tỷ, tăng 31 tỷ so với cùng kỳ 2014.

Dù chi phí tài chính tăng cao trong kỳ (chủ yếu là lỗ chênh lệch tỷ giá) lên 25,6 tỷ đồng so với 3,6 tỷ đồng của cùng kỳ nhưng nhờ cắt giảm được chi phí bán hàng và quản lý, công ty vẫn đạt 12,5 tỷ lợi nhuận sau thuế, tăng 105% so với cùng kỳ 2014.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt 1.587 tỷ doanh thu thuần, tăng 39% so với cùng kỳ. Dù chi phí bán hàng và quản lý được giảm bớt, tuy nhiên lỗ chênh lệch tỷ giá khiến chi phí tài chính tăng mạnh và lợi nhuận khác âm 6,9 tỷ khiến SAM chỉ đạt 21,3 tỷ lợi nhuận sau thuế, giảm mạnh so với 32,2 tỷ của cùng kỳ.

 Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận quý III/2015 của SAM (đv: tỷ VNĐ)

Tính đến hết quý III năm nay, tổng tài sản của SAM là 3.542 tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm. Trong đó hàng tồn kho tăng mạnh 94% lên 1.003 tỷ đồng, trong đó 242 tỷ là nguyên vật liệu và 534 tỷ là hàng hóa. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng lên 745 tỷ so với 545 tỷ đầu năm nay. Nợ phải trả của công ty là 1.112 tỷ, chiếm 31,4% cơ cấu nguồn vốn.

Trong đó vay nợ tài chính ngắn hạn là 678,6 tỷ và dài hạn là 85,1 tỷ đồng. Hiện giá cổ phiểu của SAM đang ở mức 8.500 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên đạt gần 940.000 cổ phiếu/phiên.

HOÀNG LINH