BizLIVE -

Sau 9 tháng đầu năm, Công trình Viettel ghi nhận 3.675 tỷ đồng doanh thu thuần và 125 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 18% và 16% so với cùng kỳ năm trước.

Công trình Viettel (CTR) báo lãi sau thuế 48 tỷ đồng trong quý III, tăng 18% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019, Tổng CTCP Công trình Viettel (mã CTR) ghi nhận 1.253 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp tăng 17,6% lên đạt 82 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng bán hàng thương mại và dịch vụ mang về 190 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ. Mảng dịch vụ vận hành khai thác nhà trạm và UCTT cũng tăng 21% lên 754 tỷ đồng trong khi doanh thu hợp đồng xây lắp giảm từ 416 tỷ về 307 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 33% lên 33,8 tỷ đồng chủ yếu do chi phí dịch vụ mua ngoài phát sinh gấp 2,2 lần cùng kỳ. Kết quả, Công trình Viettel báo lãi sau thuế 48 tỷ đồng, tăng 18% so với quý III/2018.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công trình Viettel ghi nhận 3.675 tỷ đồng doanh thu thuần và 125 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 18% và 16% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành 73,5% kế hoạch doanh thu và 79% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2019.

Tính đến hết quý III, tổng tài sản của Công trình Viettel đã tăng 8% so với đầu năm lên 2.513 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng mạnh 78% lên 755 tỷ đồng trong khi các khoản phải thu giảm 26% xuống 1.020 tỷ đồng và tồn kho giảm 12,7% xuống 385 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công trình Viettel đã mua thêm phương tiện vận tải, truyền dẫn lên đến 222,7 tỷ đồng là tài sản cố định hữu hình tăng mạnh. Ngoài ra, công ty cũng để dành được hơn 179 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

THANH HÀ