BizLIVE - Riêng trong quý IV năm 2015, công ty lỗ 332 triệu đồng, do giá bán quặng sắt giảm nên CMI giảm công suất khai thác khiến doanh thu trong kỳ giảm mạnh.
CMI: Lợi nhuận sau thuế 2015 đạt 5,8 tỷ, giảm 77% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.

Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam (mã: CMI) mới công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2015.

Theo đó, trong quý IV doanh thu thuần của công ty giảm mạnh 70% so với cùng kỳ xuống còn 8,3 tỷ đồng, doanh thu giảm khiến lợi nhuận gộp chỉ còn gần 2 tỷ so với 6,6 tỷ của cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng 76% lên 1,45 tỷ do chi phí lãi vay tăng cao.

Công ty không tốn chi phí bán hàng trong quý IV này, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần gấp đôi lên 1,22 tỷ. Kết quả trong quý IV/2015, CMI lỗ ròng 332 triệu đồng, cùng kỳ 2014 công ty lãi ròng 6,6 tỷ.

Theo giải trình từ phía công ty, trong quý IV cũng như cả năm 2014, do thị trường nguyên liệu nói chung và thị trường quặng sắt nói riêng giảm mạnh so với năm 2014 và đang duy trì ở mức rất thấp. Để hạn chế bán quặng trong thời điểm giá thấp, công ty chủ động giảm công suất khai thác quặng và tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy đá ốp lát khiến doanh thu giảm mạnh.

Năm 2015, công ty đạt 40 tỷ doanh thu thuần, giảm 65% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm mạnh khiến lợi nhuận sau thuế năm 2015 của CMI chỉ còn 5,8 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ 2014 (25,4 tỷ).

Với kết quả này, CMI mới chỉ hoàn thành 77% kế hoạch về doanh thu và 70% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế.

Tính tới hết năm 2015, tổng tài sản của công ty đạt 406,3 tỷ, tăng 27% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương chỉ còn gần 21 triệu, phải thu ngắn hạn ở mức 144 tỷ và tài sản dở dang dài hạn tăng mạnh từ 67,7 tỷ lên mức 170,5 tỷ.

Tổng nợ phải trả tăng 43,5% so với đầu năm lên 221 tỷ đồng, chủ yếu là do vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng từ 5,5 tỷ lên hơn 90 tỷ.

Nếu như đầu năm 2015, đã có lúc cổ phiếu CMI lên tới 17.000 đồng cổ phiếu thì hiện nay giá của CMI chỉ còn 7.100 đồng/cổ phiếu (14/01/2016). Giá cổ phiếu CMI gần đây tiếp tục giảm mạnh do Thành viên HĐQT Công ty, ông Trần Thanh Hữu chịu mức phạt kỷ lục do thao túng giá cổ phiếu và tạo cung cầu ảo.

HOÀNG LINH