BizLIVE -

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII) vừa công bố thông tin việc đàm phán với các nhà đầu tư để thực hiện một số giao dịch.

 

CII tiết lộ đang đàm phán thương vụ khoảng 4.780 tỷ đồng
Thông báo mới của CII do Tổng giám đốc Lê Quốc Bình ký.

Cụ thể, trên cơ sở được chấp thuận chủ trương của HĐQT, ngày 4/11 CII bắt đầu đàm phán với các nhà đầu tư để thực hiện một số thương vụ với tổng giá trị ước tính khoảng 4.780 tỷ đồng.

Theo cấu trúc thương vụ đang được thương thảo, đợt 1 nhà đầu tư sẽ thanh toán cho CII 3.600 tỷ đồng. Trong đó, thanh toán 1.050 tỷ đồng bằng tiền ngay tại thời điểm ký kết hợp đồng; mua 2.550 tỷ đồng trái phiếu do CII phát hành; thời hạn trái phiếu tương đương với thời gian CII cần có để thực hiện các điều kiện tiên quyết của hợp đồng. CII được toàn quyền sử dụng toàn bộ số tiền 3.600 tỷ đồng thu được từ đợt 1 này.

Đợt 2, nhà đầu tư sẽ thanh toán 3.730 tỷ đồng bằng tiền hoặc hình thức tương đương khi CII hoàn thành các điều kiện tiên quyết của hợp đồng. CII sẽ sử dụng một phần số tiền thu được để hoàn trả nợ trái phiếu (2.550 tỷ đồng), phần còn lại 1.180 tỷ đồng CII được toàn quyền sử dụng.

CII cho biết, dự kiến các thương vụ nói trên sẽ hoàn tất trong tháng 12/2019, tuy nhiên cũng có thể kéo dài qua đầu tháng 1/2019.

HUYỀN TRÂM