BizLIVE -

Công ty TNHH Mirae Asset Wealth Management (Hồng Kông) đã mua lại 15,3 triệu cổ phần từ 2 cổ đông còn lại. Qua đó doanh nghiệp Hồng Kông này sở hữu 100% vốn điều lệ tại CTCP Chứng khoán Mirae Asset Wealth Management.

Chứng khoán Mirae Asset trở thành công ty chứng khoán 100% vốn ngoại
Ảnh minh họa.

Ngày 23/11/2015, UBCKNN đã chấp thuận cho tổ chức nước ngoài được thực hiện giao dịch để sở hữu trên 51% vốn điều lệ trở lên của CTCP Chứng khoán Mirae Asset Wealth Management.

Công ty TNHH Mirae Asset Wealth Management (Hồng Kông), công ty mẹ hiện đang sở hữu 51% vốn tại CTCK này sẽ nhận chuyển nhượng 15,3 triệu cổ phần từ 2 cổ đông lớn còn lại.

Trong đó có 13,8 triệu cổ phần (46% vốn) từ CTCP Đầu tư - Xây dựng P/E và 1,5 triệu cổ phiếu (5% vốn) CTCP Đầu tư Minh An. Qua đó, doanh nghiệp Hồng Kông này sẽ nắm giữ 100% vốn điều lệ của CTCP Chứng khoán Mirae Asset Wealth Management.

Hiện trên TTCK Việt Nam đã có 2 CTCK 100% vốn nước ngoài là CTCK Maybank Kim Eng (100% vốn Malaysia) và CTCK KIS Việt Nam, nhưng không phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán.

Vào tháng 6 vừa rồi, khi Nghị định 60/2015/NĐ-CP cho phép NĐT ngoại sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của các công ty đầu tư chứng khoán, nhiều CTCK đã rục rịch mở room khối ngoại, nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 100%. CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã hoàn tất nộp hồ sơ đăng ký nới room và được UBCK chấp thuận ngay khi nghị định có hiệu lực.

HOÀNG LINH