BizLIVE -

Doanh thu và lợi nhuận quý III của CEO giảm chỉ còn 1 nửa so với cùng kỳ 2014 do doanh thu từ bất động sản giảm mạnh. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt 345,5 tỷ doanh thu thuần và 95,1 tỷ lợi nhuận sau thuế, tăng 170% so với cùng kỳ 2014.

CEO Group: 9 tháng đạt 95 tỷ lợi nhuận sau thuế
Ảnh minh họa.

CTCP Tập đoàn C.E.O (mã CEO) vừa công bố BCTC quý III/2015. Theo đó trong quý III năm nay, CEO đạt 46,3 tỷ doanh thu thuần, giảm 51% so với cùng kỳ 2014. Nguyên nhân chính là do doanh thu từ các sản phẩm bất động sản giảm mạnh gần 50 tỷ xuống chỉ còn 27,9 tỷ. Giá vốn hàng bán cũng giảm 64% xuống còn 20,8 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 3 tỷ lên 10,5 tỷ đồng, tuy nhiên nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 1,5 tỷ và chi phí tài chính giảm 1,2 tỷ nên trong quý III, công ty đạt 10,6 tỷ lợi nhuận sau thuế. Trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ là 9,9 tỷ đồng và của cổ đông thiểu số là 712 triệu đồng.

Nhờ doanh thu thuần quý II và quý III đạt lần lượt 177 tỷ và 127 tỷ mà lũy kế 9 tháng đầu năm, CEO đạt 345,5 tỷ doanh thu thuần, tăng 78% so với cùng kỳ 2014. Giá vốn hàng bán tăng 57% đạt 188,8 tỷ đồng, từ đó giúp lợi nhuận gộp của công ty tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ, đạt 156,7 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao lên gần 29 tỷ, tuy nhiên nhờ doanh thu hoạt động tài chính bù đắp nên không ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh của công ty. Lũy kế 9 tháng đầu năm, CEO đạt 95,1 tỷ lợi nhuận sau thuế, tăng 170% so với cùng kỳ 2014. Trong đó có 75,5 tỷ là LNST của cổ đông Công ty mẹ và 19,7 tỷ của cổ đông thiểu số.

 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của CEO (đv: tỷ VNĐ)

Tính đến hết quý III/2015, tổng tài sản của CEO là 2.042 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm, chủ yếu là do chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng lên 689 tỷ so với 305,5 tỷ đầu năm và đầu tư tài chính dài hạn tăng cao.

Nợ phải trả là 1.058 tỷ đồng, chiếm 52% cơ cấu nguồn vốn của công ty, trong đó nợ dài hạn là 769 tỷ đồng, tăng 219 tỷ so với đầu năm. Trong đó vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 621 tỷ, chủ yếu là của ngân hàng BIDV với 612,6 tỷ.

HOÀNG LINH