BizLIVE -

Sau 9 tháng đầu năm, Vĩnh Hoàn ghi nhận 5.699 tỷ đồng doanh thu thuần và 981 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 14% và 5% so với cùng kỳ.

Biên lãi gộp giảm mạnh, Vĩnh Hoàn báo lãi quý III giảm 58% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.

CTCP Vĩnh Hoàn (mã VHC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019 với kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó, Vĩnh Hoàn ghi nhận 1.882 tỷ đồng doanh thu thuần trong kỳ, giảm gần 26% so với quý III/2018. Giá vốn giảm ít hơn khiến biên lãi gộp giảm mạnh từ 30% xuống còn 20%, tương ứng lợi nhuận gộp hơn 370 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều lần lượt tăng 43% và 11% so với cùng kỳ khiến lợi nhuận sau thuế giảm hơn 58% đạt gần 254 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vĩnh Hoàn ghi nhận 5.699 tỷ đồng doanh thu thuần và 981 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 14% và 5% so với cùng kỳ.

Năm 2019, Vĩnh Hoàn lên kế hoạch thận trọng với 10.047 tỷ đồng doanh thu và 1.225 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, công ty đã thực hiện được thực hiện 57% kế hoạch doanh thu và 80% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tính đến hết 30/9, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn đã tăng 3% so với đầu năm lên gần 6.500 tỷ đồng với 72% là tài sản ngắn hạn chủ yếu là tiền gửi, các khoản phải thu và tồn kho. Trong đó, giá trị hàng tồn kho cuối kỳ đã tăng hơn 30% chủ yếu do tăng thành phẩm, đạt gần 1.779 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vĩnh Hoàn còn tích lũy được khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khá lớn với gần 3.644 tỷ đồng, chiếm hơn 56% tổng tài sản.

THANH HÀ