BizLIVE - Với vùng giá gần 18.000 đồng/CP, bà Ngọc đã chi khoảng hơn 500 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn tại Thành Thành Công – Biên Hòa.
Bà Huỳnh Bích Ngọc chi hơn 500 tỷ gom cổ phiếu, chính thức thành cổ đông lớn của Thành Thành Công – Biên Hòa
Bà Huỳnh Bích Ngọc, vợ ông Đặng Văn Thành trở thành cổ đông lớn tại SBT.

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã SBT) mới công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của bà Huỳnh Bích Ngọc, thành viên Hội đồng quản trị.

Cụ thể, bà Huỳnh Bích Ngọc đã thực hiện mua vào 30 triệu cổ phiếu từ ngày 17/9 đến 1/10, theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh. Tỷ lệ sở hữu của bà Ngọc nâng từ hơn 15 triệu cổ phiếu, tương đương gần 3% lên hơn 50 triệu cổ phiếu, tương đương 8,31%.

Với vùng giá gần 18.000 đồng/CP, bà Ngọc đã chi khoảng hơn 500 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn tại Thành Thành Công – Biên Hòa.

Bà Huỳnh Bích Ngọc là vợ doanh nhân Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Thành Công, cổ đông lớn nhất hiện sở hữu hơn 30% vốn tại SBT.

Hồi giữa tháng 7, bà Ngọc được bầu là thành viên HĐQT SBT. Theo đó bà Ngọc cùng với con gái là Đặng Huỳnh Ức My giữ 2 ghế trong HĐQT của Thành Thành Công - Biên Hòa.

HUYỀN TRÂM