BizLIVE -

UBND tỉnh Trà Vinh được giao phối hợp với các Bộ Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của Công ty TNHH Seotra về việc thu hồi diện tích 322.565,7mđất.

 
Kiểm tra việc thu hồi 322.565m2 đất của Công ty Seotra
Diện tích đất của công ty TNHH Seotra vừa bị thu hồi.
Công ty TNHH Seotra (14 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh) mới đây có đơn gửi Văn phòng Chính phủ phản ánh, kiến nghị việc UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 về việc thu hồi đất của công ty.
Trước việc này, ngày 10/5, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND tỉnh Trà Vinh chủ trì, phối hợp với các Bộ Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý các nội dung đơn phản ánh của Công ty TNHH Seotra về việc thu hồi diện tích 322.565,7m2 đất tại huyện Trà Cú.
Đồng thời, đề xuất biện pháp giải quyết theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2019.
Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Seotra được sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty TNHH hai thành viên trở lên vào ngày 23/3/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ 5 ngày 29/8/2018.
Doanh nghiệp này là công ty có 85% vốn nước ngoài (Hàn Quốc). Công ty được UBND tỉnh Trà Vinh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 58121000068 vào ngày 19/7/2010; chứng nhận thay đổi lần thứ 2 vào ngày 14/1/2011 (thời hạn thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư).
Sau nhiều năm hoạt động tại địa bàn huyện Trà Cú, doanh nghiệp này đang đóng góp cho kinh tế địa phương bằng hoạt động trồng và xuất khẩu chuối.
Được biết, diện tích đất bị UBND tỉnh Trà Vinh thu hồi đã được Công ty Seotra thuê với thời hạn 50 năm.

VẠN XUÂN