BizLIVE - Việc xác định công trình vi phạm của UBND huyện Sóc Sơn năm 2017 không chính xác, thực tế số lượng công trình vi phạm lớn hơn rất nhiều.
Công trình sai phép ở Sóc Sơn tăng mạnh sau kiểm tra
Ảnh minh họa.
Thanh tra Hà Nội vừa công bố Kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, tại xã Minh Trí và xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn; việc thực hiện các nội dung kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Thành phố, chỉ đạo xử lý sau thanh tra của UBND Thành phố và việc quản lý, sử dụng đất rừng, bảo vệ rừng tại khu vực hồ Đồng Quan, hồ Hàm Lợn, hồ Đồng Đò và một số hồ lớn khác tại huyện Sóc Sơn.
Theo kết luận thanh tra, thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố, UBND huyện Sóc Sơn đã tổ chức kiểm điểm, dừng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (từ năm 2004) và công bố công khai quy hoạch rừng năm 2008 theo Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 29/5/2008 của UBND Thành phố.
UBND huyện cũng đã thu hồi 8/10 "sổ đỏ" cấp không đúng đối tượng được nêu trong kết luận thanh tra; ban hành 63 quyết định và thông báo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ở nằm trong quy hoạch rừng; ra quyết định hiệu chỉnh đối với 115/123 trường hợp cấp GCNQSDĐ vượt hạn mức.
Tuy nhiên, UBND huyện Sóc Sơn không kiên quyết chỉ đạo trong việc khắc phục vi phạm theo các kết luận của Thanh tra Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố; UBND các xã buông lỏng quản lý thiếu trách nhiệm dẫn đến nhiều tồn tại, vi phạm về đất đai, mua bán chuyển nhượng, vi phạm trật tự xây dựng.
Cụ thể, đối với việc xử lý GCNQSDĐ: UBND huyện Sóc Sơn vẫn chưa thu hồi 2/10 GCNQSDĐ cấp không đúng đối tượng được nêu trong kết luận của Thanh tra Chính phủ (chủ sử dụng 02 thửa đất trên đã chuyển nhượng đất, sau đó UBND huyện Sóc Sơn, Văn phòng Đăng ký đất nhà Hà Nội- Chi nhánh huyện Sóc Sơn lại làm thủ tục cấp đổi GCNQSDĐ cho người mua vào năm 2009, 2017). 
UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành 63 quyết định và thông báo thu hồi GCNQSD đất ở nằm trong quy hoạch rừng, nhưng thực tế chưa thu hồi GCNQSDĐ của các hộ, các hộ dân vẫn sử dụng đất để ở; ra quyết định hiệu chỉnh 115 trường hợp cấp vượt hạn mức nhưng thực tế mới hiệu chỉnh trên GCN của 20/115 trường hợp.
 Qua kiểm tra thấy, UBND huyện Sóc Sơn chưa có quyết định hiệu chỉnh 08/123 trường hợp cấp GCNQSDĐ ở vượt hạn mức, quá trình làm thủ tục hiệu chỉnh GCNQSDĐ của 20/115 trường hợp.
Đối với việc mua bán chuyển nhượng đất thuộc quy hoạch rừng, kết luận thanh tra nêu rõ, UBND huyện Sóc Sơn không kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý đối với 336 trường hợp chuyển nhượng đất trong quy hoạch rừng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.
 Sau khi UBND Thành phố có Quyết định số 2100/QĐ-UB ngày 29/5/2008 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch rừng, UBND huyện Sóc Sơn không thống kê, không kiểm tra rà soát, để phát sinh nhiều trường hợp mua bán, chuyển nhượng đất nằm trong quy hoạch rừng, làm tình hình phức tạp hơn, đặc biệt, là khu vực ven hồ Đồng Đò, hồ Đồng Quan và khu vực Lâm trường Sóc Sơn.
Công trình vi phạm trên đất rừng tiếp tục tăng
Đối với việc xử lý công trình vi phạm, kết luận thanh tra nêu rõ, UBND huyện Sóc Sơn không tổ chức xử lý 659 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất lâm nghiệp theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của UBND Thành phố.
Do buông lỏng quản lý dẫn đến các công trình xây dựng mới trên đất rừng vẫn tiếp tục tăng, nhiều công trình xây dựng với quy mô lớn trong quy hoạch rừng phòng hộ. Đến năm 2017, UBND huyện Sóc Sơn mới kiểm tra rà soát và xác định có 555 công trình vi phạm, nhưng không kiên quyết xử lý, đến nay vẫn còn 485/555 công trình chưa xử lý.
Tuy nhiên, việc xác định công trình vi phạm của UBND huyện Sóc Sơn năm 2017 không chính xác, thực tế số lượng công trình vi phạm lớn hơn rất nhiều, chỉ riêng 2 xã Minh Phú và Minh Trí và khu vực ven 7 hồ lớn trong khu vực quy hoạch rừng đến thời điểm hiện nay đã có 797 công trình vi phạm.
Trước sai phạm trên, Thanh tra Hà Nội đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định đối với tập thể và cá nhân qua các thời kỳ từ năm 2006-2018 đã không nghiêm túc thực hiện các Kết luận của Thanh tra Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố; buông lỏng quản lý về đất đai, trật tự xây dựng để xảy ra các vi phạm như kêt luận nêu trên.
Đồng thời, tổ chức cưỡng chế ngay đối với các công trinh vi phạm trật tự xây dựng năm 2017-2018 trên địa bàn 2 xã Minh Trí, Minh Phú và khu vực ven các hồ đã được UBND huyện Sóc Sơn lập hồ sơ xử lý vi phạm, trả lại nguyên trạng ban đầu.

VẠN XUÂN