Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2013','Năm 2014','Năm 2015','Năm 2016']
 • Doanh thu (CN 2016)
  2,252.15 tỷ
 • Lợi nhuận
  -478.23 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  14,080.51 tỷ
 • Vốn điều lệ
  900.0 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

2,234,041,344943,901,5041,197,228,672

LN thuần từ HĐKD

-484,077,72825,132,44424,742,434

LN sau thuế TNDN

-478,225,40821,692,07623,825,632

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

14,080,507,90413,765,535,7449,963,890,688

Tài sản ngắn hạn

758,187,136620,141,760721,578,816

Tài sản dài hạn

13,322,320,89613,145,393,1529,242,312,704

Tổng nợ phải trả

13,763,215,36012,957,875,2009,145,095,168

Vay ngắn, dài hạn

8,490,926,0808,369,231,8728,219,702,784

Vốn chủ sở hữu

317,293,024807,660,224818,795,776

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh

Điện thoại: (+84-08) 39151606
Fax: (+84-08) 39151604
Website: http://www.congthanhgroup.com
Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh (CONGTHANH JSC) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác, sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng. Sản phẩm chủ đạo của công ty là Clinker và xi măng các loại. Ngoài ra công ty còn kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, phụ tùng phục vụ ngành xi măng  và ngành xây dựng. Công ty cung cấp sản phẩm cho toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và hơn 34 tỉnh thành khác trong nước. CONGTHANH JSC được thành lập vào năm 2006, đặt trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : XMCT Vật liệu xây dựng & Nội thất  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 0 0

Bình luận

Lịch sự kiện

21/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

21/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2016Thời gian thực hiện: 07h30...

22/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2015Thời gian thực hiện: 22/05/2015Địa...

17/05/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2014Thời gian thực hiện: 07h30, Thứ bảy...

19/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012:Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2012Thời gian thực hiện: 9h00, ngày...

23/12/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh trả cổ tức năm 2010 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2011Thời gian thực hiện...

24/12/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh trả cổ tức năm 2009 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/2010Thời gian...

19/05/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010:Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2010Thời gian...

Doanh nghiệp cùng ngành