Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2014','Năm 2015','Năm 2016','Năm 2017']
 • Doanh thu (CN 2017)
  6,978.79 tỷ
 • Lợi nhuận
  122.03 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  112,238.98 tỷ
 • Vốn điều lệ
  11,879.88 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

1,602,077,0562,252,642,0481,586,915,072

LN thuần từ HĐKD

1,181,788,0321,907,456,000684,867,008

LN sau thuế TNDN

122,032,000140,004,000116,274,000

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

112,238,977,02492,605,857,792104,311,275,520

Tài sản ngắn hạn

---

Tài sản dài hạn

---

Tổng nợ phải trả

98,517,041,15279,005,876,22490,695,032,832

Vay ngắn, dài hạn

---

Vốn chủ sở hữu

13,721,942,01613,599,985,66413,616,248,832

Các dự án của doanh nghiệp

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Toà tháp VIT, 519 Kim Mã
Điện thoại: (+84-24) 37718989
Fax: (+84-24) 37718899
Website: http://www.msb.com.vn
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam ("MaritimeBank") được thành lập vào tháng sáu năm 1991 với vốn điều lệ ban đầu là 40 tỷ đồng. Ngân hàng tập trung vào lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và các mục tiêu dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Ngân hàng tăng cường dịch vụ tạo lập và tư vấn, thúc đẩy các sản phẩm kết cấu cho khách hàng cá nhân thông qua công ty con của nó - MSB AMC. MaritimeBank đã ký Thỏa thuận ngân hàng phát hành (IBA) với ADB từ năm 2011, tăng cường các cơ hội để mở thêm nhiều đại lý ngân hàng trên khắp thế giới (tại thời gian đó, ngân hàng đã có khoảng 500 đối tác). Vào đầu năm 2015, MaritimeBank đã mua lại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Mê Kông, mở rộng quy mô hoạt động và mạng lưới phân phối của mình. Ngoài ra, nhằm mục tiêu về tài chính của người tiêu dùng, ngân hàng dự định mua lại Công ty Cổ phần Tài chính Dệt may Việt Nam (TFC) vào năm 2015 và đã được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. Tính đến cuối năm 2016, ngân hàng đạt vốn điều lệ là 11.750 tỷ đồng và tổng tài sản là 92.605 tỷ đồng. MaritimeBank đã phát triển mạng lưới hoạt động rộng khắp gần 300 chi nhánh, phòng giao dịch và gần 500 ATM trên toàn quốc, cung cấp dịch vụ cho hơn 1,5 triệu khách hàng cá nhân, gần 35.000 khách hàng doanh nghiệp, gần 2.000 doanh nghiệp lớn và định chế tài chính.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : MSB Ngân hàng  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 1,175,000,000 0

Bình luận

Ban lãnh đạo

Doanh nghiệp cùng ngành