Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2016','Năm 2017']
 • Doanh thu (CN 2017)
  1,283.57 tỷ
 • Lợi nhuận
  81.78 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  1,584.44 tỷ
 • Vốn điều lệ
  500.5 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2017 Năm 2016

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

1,283,574,272416,203,808

LN thuần từ HĐKD

84,195,60864,655,100

LN sau thuế TNDN

81,780,20056,119,272

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

1,584,442,496700,846,784

Tài sản ngắn hạn

1,112,094,720199,746,224

Tài sản dài hạn

472,347,808501,100,544

Tổng nợ phải trả

993,408,448143,228,144

Vay ngắn, dài hạn

--

Vốn chủ sở hữu

591,034,048557,618,624

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh

Địa chỉ: Số 1 đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy
Điện thoại: (+84-3) 3825624
Fax: (+84-3) 3826118
Website: http://www.quangninhport.com.vn
Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh được thành lập năm 1977. Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cảng và kho bãi, Công ty được Nhà nước giao cho quản lý khai thác Bến số 1, 5, 6, 7 Cảng Cái Lân. Cảng nằm ở trung tâm Vịnh Bắc Bộ là một trong những cảng dẫn đầu cả nước về sản lượng hàng hóa thông qua. Cảng chủ yếu tập trung làm hàng nông sản chiếm 80% sản lượng. Tính đến năm 2015, Công ty có vốn điều lệ hơn 500 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn T&T sở hữu 98,02% vốn điều lệ.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
UPCOM : CQN Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 50,049,936 0

Bình luận

Lịch sự kiện

31/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/07/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

18/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

Doanh nghiệp cùng ngành