Tên công tyGiáThay đổi%Khối lượng GDP/EEPSBVP/BVốn hóaGiao dịch ròng NĐTNN
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 TV2 68.9 -91.1 -56.94% 79,552 3.8 18,202.0 56,691.6 1.2 808.0 100
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 TV4 11.8 -1.4 -10.61% 5,500 7.4 1,599.2 11,636.7 1.0 186.1 0
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 TV1 9.9 -3.9 -28.26% 2,560 89.7 110.3 11,012.5 0.9 264.2 0
CTCP Tập đoàn PAN PAN 18.5 -9.5 -33.93% 1,150 8.9 2,067.7 27,030.0 0.7 2,223.7 0
CTCP Tư vấn Thiết kế Viettel VTK 23.7 -0.8 -3.27% 800 5.4 4,428.3 21,564.0 1.1 98.6 0
CTCP Đầu tư Nhãn Hiệu Việt ABR 0.0 0.0 0% 0 0.0 252.2 11,222.4 0.0 0.0 0
CTCP Địa chính và Tài nguyên Môi trường CER 10.7 0.0 0.0% 0 10.4 1,024.8 10,088.4 1.1 14.3 0
CTCP Tư vấn xây dựng Thủy Lợi II HEC 38.5 8.5 28.33% 0 15.3 2,516.0 21,406.2 1.8 161.7 0
CTCP HESTIA HSA 32.1 -5.4 -14.4% 0 10.0 3,223.5 28,196.5 1.1 147.0 0
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương HTK 10.0 -1.5 -13.04% 0 - 0.0 0.0 - 61.6 0
CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A IPA 18.0 -1.0 -5.26% 0 12.6 1,428.5 16,326.3 1.1 1,571.3 0
CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam PPE 6.5 -1.7 -20.73% 0 13.8 471.0 5,507.5 1.2 13.0 0
CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam PPS 7.0 0.6 9.38% 0 6.3 1,111.6 12,493.2 0.6 105.0 0
CTCP Tư vấn Sông Đà SDC 16.2 -0.3 -1.82% 0 11.7 1,386.6 21,106.3 0.8 42.3 0
CTCP Tư vấn đầu tư Mỏ và công nghiệp - Vinacomin TVM 8.9 -0.3 -3.26% 0 12.2 730.4 18,799.4 0.5 21.4 0
CTCP Tư vấn Xây dựng Vinaconex VCT 5.0 0.0 0.0% 0 - -4,261.0 0.0 - 5.5 0
CTCP Tập đoàn Vinacontrol VNC 34.5 -0.5 -1.43% 0 10.7 3,219.0 19,583.8 1.8 362.2 0
CTCP Giám định Vinaconmin VQC 14.2 0.1 0.71% 0 6.2 2,302.6 24,229.7 0.6 51.1 0
1
export to excel