Tên công tyGiáThay đổi%Khối lượng GDP/EEPSBVP/BVốn hóaGiao dịch ròng NĐTNN
CTCP Tập đoàn FLC FLC 2.9 -1.2 -29.37% 4,414,520 6.4 452.5 12,601.2 0.2 2,066.1 34,780
CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ITA 4.3 1.6 61.98% 1,961,180 37.6 113.4 11,060.3 0.4 3,997.2 -64,280
CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật IJC 11.2 -3.8 -25.42% 242,980 6.6 1,699.4 12,666.9 0.9 1,528.6 -1,130
Tập đoàn Vingroup - CTCP VIC 88.2 -26.7 -23.24% 169,100 84.1 1,048.4 16,708.4 5.3 281,501.0 25,850
1
export to excel