Tên công tyGiáThay đổi%Khối lượng GDP/EEPSBVP/BVốn hóaGiao dịch ròng NĐTNN
CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI 14.4 -4.9 -25.19% 2,832,740 5.5 2,613.0 17,850.0 0.8 7,197.8 730,630
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HCM 17.4 -4.3 -19.68% 693,850 5.7 3,030.3 14,124.4 1.2 2,248.0 -79,950
CTCP Tập đoàn Đại Dương OGC 3.8 0.3 7.74% 543,930 43.3 86.8 893.5 4.2 1,128.0 -15,200
1
export to excel