Tên công tyGiáThay đổi%Khối lượng GDP/EEPSBVP/BVốn hóaGiao dịch ròng NĐTNN
CTCP Cơ điện Lạnh REE 35.3 -1.2 -3.29% 737,100 6.2 5,659.2 29,382.9 1.2 10,944.8 0
CTCP Gemadept GMD 21.0 -0.4 -1.87% 208,740 3.3 6,279.7 19,761.9 1.1 6,053.8 0
Tổng CTCP Vận tải Dầu khí PVT 10.9 -4.5 -29.08% 202,040 4.7 2,317.0 14,293.2 0.8 3,053.6 29,570
1
export to excel