BizLIVE - Với kết quả này, Vietcombank đã hoàn thành 56,5% kế hoạch lợi nhuận của cả năm và cũng đang là ngân hàng dẫn đầu hệ thống về lợi nhuận theo con số tuyệt đối. 
Vietcombank báo lãi kỷ lục, tăng mạnh đầu tư vào trái phiếu ngân hàng khác
Ảnh minh họa.
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2019 với con số lợi nhuận kỷ lục.
Trong đó, mảng tín dụng mang về cho ngân hàng khoản lãi hơn 17 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 31,4% so với cùng kỳ. Riêng quý II/2019, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 8.579 tỷ đồng, tăng trưởng 26,2%.
Hoạt động dịch vụ ghi nhận lợi nhuận gần 2.145 tỷ đồng, tăng trưởng 23,9% so với cùng kỳ, trong đó, riêng quý II/2019 đóng góp 1.075 tỷ đồng.
Lãi thuần từ hoạt động ngoại hối cũng có sự tăng trưởng mạnh, tới 56,6%, đạt 1.627 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.
Tuy nhiên, mảng mua bán chứng khoán kinh doanh, hoạt động khác và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần lại chứng kiến sự sụt giảm khá mạnh trong kỳ, với mức giảm ghi nhận lần lượt 82,6%, 18,8% và 63,1%.
Dù vậy, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng vẫn đạt hơn 23 nghìn tỷ đồng, tăng tới 20% so với cùng kỳ, nhờ lợi nhuận từ mảng tín dụng tăng trưởng mạnh (chiếm 74% tổng thu nhập hoạt động).
Chi phí hoạt động trong kỳ của ngân hàng ở mức 8.451 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ trong khi chi phí trích lập dự phòng nhích nhẹ 2,5%, lên 3.316 tỷ đồng.
Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 11.303 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước.
Với kết quả này, Vietcombank đã hoàn thành 56,5% kế hoạch lợi nhuận của cả năm và cũng đang là ngân hàng dẫn đầu hệ thống về con số lợi nhuận. 
Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Vietcombank đạt mức đạt 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 4,7% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách khàng tăng 9,9% đạt 682,8 nghìn tỷ đồng. 
Đáng chú ý, trong kỳ qua Vietcombank tăng mạnh đầu tư vào trái phiếu của các tổ chức tín dụng khác. 
Cụ thể, trong khoản mục chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán, ngân hàng đã mua thêm 7.000 tỷ đồng chứng khoán nợ do các tổ chức tín dụng khác phát hành, tương đương tăng 52,8% so với đầu năm. 
Tương tự, trong khoản mục chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn, chứng khoán nợ do các tổ chức tín dụng khác phát hành cũng tăng 66,4%, lên mức hơn 37.600 tỷ.
Huy động tiền gửi của khách hàng của Vietcombank trong 6 tháng đầu năm tăng 8,6%, đạt 870,8 nghìn tỷ đồng.
Về chất lượng tín dụng, tại thời điểm cuối tháng 6/2019, Vietcombank đang có tổng cộng 7.134 tỷ đồng nợ xấu, tăng 14,7% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu theo đó tăng từ 0,99%/tổng cho vay lên 1,03%.

TRẦN THÚY