BizLIVE -

Giao dịch sôi động, khối ngoại trở lại mua ròng 133 tỷ đồng trên HOSE. Tuy vậy, khối này vẫn bán ròng 14 tỷ đồng trên HNX và 4,8 tỷ đồng trên UpCoM.

Phiên 7/11: Đột biến ở HPG, khối ngoại trở lại mua ròng 114 tỷ đồng

Trên HOSE, giải ngân mạnh tay, khối ngoại thực hiện mua vào 646,4 tỷ đồng, chiếm 15,3% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 513 tỷ đồng.

Bộ đôi, VRE và VHM được mua vào mạnh nhất với giá trị lần lượt là 63,3 tỷ đồng và 62,5 tỷ đồng, tương ứng 1,8 triệu đơn vị và 621 tỷ đồng. Tiếp theo, HPG cũng được mua vào với khối lượng đột biến hơn 2 triệu cổ phiếu, tương ứng 46 tỷ đồng. Đột biến, HPG tăng 3,2% vươn lên giá 22.700 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, các mã khác cũng được mua vào nhẹ như ROS (1 triệu đơn vị), HCM (393 nghìn đơn vị), BID (195 nghìn đơn vị), STB (709 nghìn đơn vị) và E1VFVN30 (397 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này chỉ bán ra mạnh ở VNM với giá trị hơn 63 tỷ đồng, tương ứng 491 nghìn đơn vị. Chốt phiên, VNM mất thêm 0,8% về lại giá 129.100 đồng/cổ phiếu. Các mã còn lại chỉ bị bán ra nhẹ như NVL (134 nghìn đơn vị), VJC (51 nghìn đơn vị), ANV (265 nghìn đơn vị), VCI (179 nghìn đơn vị) và DBC (217 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng hơn 14 tỷ đồng, tương ứng 876 nghìn đơn vị.

Trong đó, các mã bị bán ra mạnh nhất là PVS (308 nghìn đơn vị), NDN (261 nghìn đơn vị), CEO (428 nghìn đơn vị), PTI (156 nghìn đơn vị) và VIX (290 nghìn đơn vị). Ngược với điều này, CEO và VIX vẫn có phiên tăng đột biến hơn 3%.

Ngược lại, khối này chỉ tập trung mua vào ở SHB với giá trị 5,6 tỷ đồng, tương ứng 835 nghìn đơn vị. Chốt phiên, SHB cũng tăng 1,5% vươn lên giá 6.800 đồng/cổ phiếu.

Trên UpCoM, khối ngoại thực hiện mua vào 38 tỷ đồng và bán ra 42,9 tỷ đồng. Bên mua giải ngân chủ yếu vào 2 cổ phiếu VTP (43 nghìn đơn vị) và MCH (33 nghìn đơn vị).

Bên bán, khối này chỉ bán ra ở ACV với giá trị 10,5 tỷ đồng, tương ứng 133 nghìn đơn vị. Chốt phiên, ACV mất 2,5% về lại giá 77.900 đồng/cổ phiếu.

MAI HƯƠNG