BizLIVE -

Khối ngoại có thêm phiên bán ròng nhẹ thứ 3 liên tiếp trên HOSE với giá trị 52,6 tỷ đồng. Tuy vậy, khối này lại bơm ròng 13 tỷ đồng vào HNX và 4 tỷ đồng vào UpCoM.

Phiên 5/4: Bán mạnh VNM, khối ngoại rút ròng nhẹ thêm 35 tỷ đồng

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 465,9 tỷ đồng, chỉ chiếm 12% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 518 tỷ đồng.

Đứng đầu giá trị mua ròng là GAS với giá trị 48 tỷ đồng, tương ứng 468 nghìn đơn vị. Đứng thứ 2, CII cũng được mua ròng 746 nghìn đơn vị, tương ứng 18,5 tỷ đồng. Giao dịch tích cực, GAS và CII đều tăng trên 2% trong phiên hôm nay.

Các mã còn lại chỉ được mua vào nhẹ như KBC (904 nghìn đơn vị), VHM (138 nghìn đơn vị), CTD (68 nghìn đơn vị), DXG (410 nghìn đơn vị) và TDM (300 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này bán ra mạnh ở VNM với giá trị gần 81 tỷ đồng, tương ứng 592 nghìn đơn vị. Ảnh hưởng từ hoạt động này, VNM mất 1,2% về lại giá 136.300 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, khối này còn bán ra ở các mã khác như VJC (277 nghìn đơn vị), FLC (3,5 triệu đơn vị), HCM (480 nghìn đơn vị), HDB (425 nghìn đơn vị), POW (700 nghìn đơn vị), VHC (117 nghìn đơn vị) và HPG (250 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khá hạn chế giao dịch nhưng khối ngoại vẫn có phiên mua ròng hơn 13 tỷ đồng, tương ứng 673 nghìn đơn vị.

Bên mua chỉ tập trung vào PVS với giá trị hơn 14 tỷ đồng, tương ứng 631 nghìn đơn vị. Chốt phiên, PVS tăng 1,8% lên giá 22.400 đồng/cổ phiếu.

Ngược lại, khối này bán ra không đáng kể ở các mã như BCC (116 nghìn đơn vị), THB (17 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại thêm phiên mua ròng nhẹ hơn 4 tỷ đồng, 179 nghìn đơn vị. Bên mua giải ngân vào 2 cổ phiếu chính là GEG (218 nghìn đơn vị) và MCH (18 nghìn đơn vị). Ngược chiều nhau, GEG tiếp tục tăng 4,7% còn MCH lại mất 1,8%.

Trong khi đó, khối này cũng chỉ bán ra nhẹ ở các mã VEA (40 nghìn đơn vị), ACV (7 nghìn đơn vị) và MSR (22 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG