BizLIVE -

VRE được khối ngoại mua vào 1,5 triệu đơn vị, tương ứng 51,8 tỷ đồng. Tiếp sau, VHM cũng được mua vào 447 nghìn đơn vị, tương ứng 43,8 tỷ đồng. Chốt phiên, cả hai cổ phiếu trên đều tăng 2%.

Phiên 5/11: Khối ngoại mua mạnh bộ đôi VRE và VHM

Trên HOSE, giao dịch sôi động hơn, khối ngoại thực hiện mua vào 783,5 tỷ đồng, chiếm 17,2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 753 tỷ đồng. Như vậy, khối này vẫn duy trì trạng thái mua ròng với giá trị gần 30 tỷ đồng, tương ứng 2,4 triệu đơn vị.

Ngoài VRE và VHM, khối ngoại chỉ mua vào nhẹ ở các mã khác như TVS (1,6 triệu đơn vị), VIC (110 nghìn đơn vị), HCM (492 nghìn đơn vị), BID (263 nghìn đơn vị), BVH (127 nghìn đơn vị) và HDB (189 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối ngoại cũng tập trung bán ra mạnh ở các mã như VNM (664 nghìn đơn vị), VCB (256 nghìn đơn vị), CTD (185 nghìn đơn vị), VJC (46 nghìn đơn vị), DXG (415 nghìn đơn vị) và HNG (444 nghìn đơn vị).

Trên HNX, gần như không giao dịch, khối ngoại chỉ mua vào 1,8 tỷ đồng và bán ra 3,5 tỷ đồng.

Trong đó, khối này chỉ bán ra nhẹ ở các mã như CEO (136 nghìn đơn vị), PVS (55 nghìn đơn vị) và PVC (35 nghìn đơn vị). Ngược lại, khối này gần như không mua vào.

Trên UpCoM, khối ngoại có thêm phiên mua ròng 4 tỷ đồng. Các mã được mua vào mạnh nhất là MCH (125 nghìn đơn vị), VTP (23 nghìn đơn vị) và ACV (6 nghìn đơn vị). Giao dịch tích cực nhất trong nhóm, VTP tăng 1,6% chốt phiên ở mức giá 128.500 đồng/cổ phiếu.

Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra ở 2 cổ phiếu chính là BSR (710 nghìn đơn vị) và VEA (52 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG