BizLIVE -

Cụ thể, khối ngoại có phiên bán ròng thứ 8 liên tiếp trên HOSE với giá trị 202 tỷ đồng. Trong khi đó, khối này chỉ mua ròng trên HNX và UpCoM với tổng giá trị 8 tỷ đồng.

Phiên 3/10: Khối ngoại rút ròng thêm gần 194 tỷ đồng, bán mạnh VCB, VRE và HPG

Trên HOSE, hoạt động giải ngân không có điểm nhấn, khối ngoại chỉ mua vào 323 tỷ đồng, chiếm chưa đầy 7% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 525 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào nhẹ là BID (353 nghìn đơn vị), PVD (254 nghìn đơn vị), VHM (49 nghìn đơn vị), PVT (175 nghìn đơn vị), STB (287 nghìn đơn vị) và CMG (46 nghìn đơn vị). Chốt phiên, tất cả các mã trên đều tăng giá, trong đó BID, PVT và CMG đều đạt mức tăng trên 2%.

Ngược lại, khối này lại bán ra mạnh ở nhiều cổ phiếu như VCB (542 nghìn đơn vị), VRE (1,3 triệu đơn vị), HPG (1,3 triệu đơn vị), GAS (220 nghìn đơn vị), VNM (136 nghìn đơn vị), HDB (408 nghìn đơn vị) và HQC (9,3 triệu đơn vị). Điều chỉnh mạnh, HQC mất tới 4,5% xuống mức giá 1.070 đồng/cổ phiếu.

Trên HNX, giao dịch tích cực trở lại, khối ngoại thực hiện mua vào 6,8 tỷ đồng và bán ra 2,8 tỷ đồng. Nhưng bên mua chỉ tập trung vào PVS với giá trị 5,5 tỷ đồng, tương ứng 291 nghìn đơn vị.

Bên bán ròng, khối này bán ra không đáng kể ở các mã như CEO (95 nghìn đơn vị), VCS (4 nghìn đơn vị), TIG (97 nghìn đơn vị) và BVS (21 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại cũng có phiên mua ròng nhẹ 4 tỷ đồng. Các mã được mua vào nhẹ như VTP (13 nghìn đơn vị), ACV (20 nghìn đơn vị), VEA (27 nghìn đơn vị) và MCH (20 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này chỉ bán ra tập trung ở LPB với giá trị 2,8 tỷ đồng, tương ứng 390 ng. Chốt phiên, cổ phiếu này mất thêm 1,4% về lại giá 7.300 đồng/cổ phiếu.

MAI HƯƠNG