BizLIVE -

Dòng tiền khối ngoại tiếp tục tập trung vào nhóm cổ phiếu ngân hàng khi mua mạnh CTG và STB. Tuy vậy, chốt phiên hôm nay khối này vẫn có phiên bán ròng nhẹ 13 tỷ đồng.

Phiên 24/1: Khối ngoại gom thêm hơn 1,5 triệu cổ phiếu CTG và 1 triệu cổ phiếu STB

Trên HOSE, giá trị giao dịch vẫn duy trì ở mức cao, khối ngoại thực hiện mua vào 618,7 tỷ đồng, chiếm 23,1% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 642,7 tỷ đồng.

CTG đứng đầu giá trị mua ròng với 31,2 tỷ đồng, tương ứng 1,5 triệu cổ phiếu. Tiếp tục đi lên, CTG tăng thêm 2,5% lên giá 20.450 đồng/cổ phiếu. Cùng nhóm ngân hàng, STB cũng được khối ngoại mua vào 1 triệu cổ phiếu, tương ứng 12,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, khối này cũng mua vào nhẹ ở các mã khác như VNM (190 nghìn đơn vị), VCB (147 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (536 nghìn đơn vị), DPM (240 nghìn đơn vị), PVD (252 nghìn đơn vị), BWE (129 nghìn đơn vị) và NT2 (93 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối ngoại tập trung bán ra mạnh ở các mã như PLX (550 nghìn đơn vị), CTD (127 nghìn đơn vị), VJC (136 nghìn đơn vị), MSN (143 nghìn đơn vị), VRE (383 nghìn đơn vị), GAS (121 nghìn đơn vị) và HPG (230 nghìn đơn vị).

Trên HNX, không có hoạt động gì đáng chú ý, khối ngoại chỉ mua vào 1,1 tỷ đồng và bán ra 6,5 tỷ đồng.

Khối này bán ra nhẹ ở các mã như PVS (71 nghìn đơn vị), TNG (61 nghìn đơn vị), NDN (75 nghìn đơn vị) và INN (20 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại trở lại mua ròng gần 15 tỷ đồng, tương ứng 140 nghìn đơn vị.

VTP tiếp tục đứng đầu giá trị mua ròng với 12,9 tỷ đồng, tương ứng 83 nghìn đơn vị. Tăng thêm 1,4%, VTP chốt phiên ở mức giá 155.000 đồng/cổ phiếu.

Còn lại, các mã khác cũng được mua vào nhẹ như VEA (61 nghìn đơn vị), C4G (100 nghìn đơn vị) và HVN (20 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối ngoại chỉ bán ra nhẹ ở các mã như QNS (33 nghìn đơn vị), LPB (100 nghìn đơn vị) và KDF (19 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG