BizLIVE -

Khối này có phiên bán ròng đột biến trên HOSE với giá trị gần 346 tỷ đồng. Trên HNX và UpCoM, khối này cũng bán ròng với tổng giá trị 7,7 tỷ đồng.

Phiên 2/10: Khối ngoại mạnh tay bán ra PDR, VNM

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện bán ra 871,9 tỷ đồng, chiếm tới 20,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và chỉ mua vào 526 tỷ đồng.

Trong đó, bên mua chỉ giải ngân nhẹ vào các mã như SSI (998 nghìn đơn vị), DXG (1,1 triệu đơn vị), ROS (507 nghìn đơn vị), HDB (338 nghìn đơn vị), BID (136 nghìn đơn vị), BMP (87 nghìn đơn vị) và CII (138 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này đồng loạt bán ra mạnh ở các mã như PDR (3,2 triệu đơn vị), VNM (485 nghìn đơn vị), VIC (353 nghìn đơn vị), HPG (1,6 triệu đơn vị), VRE (994 nghìn đơn vị), MSN (385 nghìn đơn vị) và GAS (273 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại vẫn có phiên bán ròng 5,5 tỷ đồng, tương ứng 232 nghìn đơn vị. Các mã bị bán ra mạnh nhất là TNG (300 nghìn đơn vị), CEO (162 nghìn đơn vị), NDN (94 nghìn đơn vị) và VCS (6 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, khối này chỉ mua vào không đáng kể ở các mã như SHS (248 nghìn đơn vị), PVS (103 nghìn đơn vị) và SED (28 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại cũng có phiên bán ròng nhẹ 2,2 tỷ đồng, tương ứng 1,1 triệu đơn vị.

Bên mua giải ngân tập trung vào các mã như ABI (94 nghìn đơn vị), MCH (32 nghìn đơn vị), ACV (28 nghìn đơn vị), QNS (42 nghìn đơn vị) và LTG (50 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này vẫn chỉ tập trung giảm tỷ trọng ở 2 cổ phiếu chính là LPB (990 nghìn đơn vị), BSR (417 nghìn đơn vị). Chốt phiên, LPB mất 1,3% còn BSR mất tới hơn 2%.

MAI HƯƠNG