BizLIVE -

Hoạt động giải ngân có phần chững lại, khối ngoại có phiên mua ròng nhẹ 28,7 tỷ đồng trên HOSE. Tuy vậy, khối này chuyển sang bán ròng 17,6 tỷ đồng trên HNX và gần 5 tỷ đồng trên UpCoM.

Phiên 12/3: Gom vào NVL và VRE, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 28 tỷ đồng trên HOSE

Trên HOSE, giao dịch tích cực hơn, khối ngoại thực hiện mua vào 692,6 tỷ đồng, chiếm 14,4% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 663,9 tỷ đồng.

Bên mua tập trung vào các mã như NVL (633 nghìn đơn vị), VRE (884 nghìn đơn vị), VHM (282 nghìn đơn vị), BWE (670 nghìn đơn vị), CTD (108 nghìn đơn vị), CII (617 nghìn đơn vị) và PLX (617 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này cũng bán ra mạnh ở các mã như VNM (362 nghìn đơn vị), HPG (1,1 triệu đơn vị), VJC (186 nghìn đơn vị), HBC (994 nghìn đơn vị), YEG (109 nghìn đơn vị), POW (840 nghìn đơn vị) và CTG (314 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại có phiên rút ròng thứ 3 liên tiếp hơn 17 tỷ đồng. Cụ thể, khối này chỉ mua vào 10,8 tỷ đồng nhưng lại bán ra 28,4 tỷ đồng.

Bên mua giải ngân nhẹ vào các mã như HHP (31 nghìn đơn vị), TIG (50 nghìn đơn vị) và PVX (82 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối ngoại chốt lời tập trung ở các mã như VGC (227 nghìn đơn vị), PVS (163 nghìn đơn vị), HUT (499 nghìn đơn vị) và VGS (145 nghìn đơn vị). Chốt phiên, VGC và PVS đều đạt mức tăng 2,4% và 3,4%.

Trên UpCoM, giao dịch tăng trở lại, khối ngoại thực hiện mua vào 53,2 tỷ đồng và bán ra 58,1, tỷ đồng.

Bên mua tập trung vào các mã như HVN (122 nghìn đơn vị), VTP (24 nghìn đơn vị), VEA (39 nghìn đơn vị) và ACV (21 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, khối này bán ra ở 3 cổ phiếu chính là BSR (999 nghìn đơn vị), QNS (70 nghìn đơn vị) và PXL (243 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG