BizLIVE -

Khối ngoại bỏ ra hơn 120 tỷ đồng để gom vào 831 nghìn đơn vị cổ phiếu SCS. Giao dịch được thực hiện qua thỏa thuận nên SCS vẫn giảm nhẹ 0,7% khi chốt phiên.

Phiên 1/2: Mua mạnh SCS, khối ngoại bơm ròng gần 172 tỷ đồng ngày cuối năm

Trên HOSE, hoạt động giao dịch duy trì ở mức cao, khối ngoại thực hiện mua vào 862 tỷ đồng, chiếm 22,2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 692 tỷ đồng.

Ngoài SCS, khối ngoại cũng mua vào mạnh ở các mã khác như VNM (449 nghìn đơn vị), VRE (2,1 triệu đơn vị), MSN (400 nghìn đơn vị), VCB (383 nghìn đơn vị), STB (1,6 triệu đơn vị), SAB (41 nghìn đơn vị) và CTG (390 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này tập trung bán mạnh ở các mã như HPG (2,2 triệu đơn vị), HDB (1,6 triệu đơn vị), VHM (539 nghìn đơn vị), VIC (238 nghìn đơn vị), NVL (150 nghìn đơn vị) và VCI (93 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại chỉ mua vào 7,7 tỷ đồng và bán ra 2,8 tỷ đồng. Trong đó, bên mua chỉ giải tập trung mua vào PVS với giá trị 5,7 tỷ đồng, tương ứng 309 nghìn đơn vị.

Bên bán ròng, khối này bán ra không đáng kể ở các mã như NTP (12 nghìn đơn vị), HOM (91 nghìn đơn vị), INN (8 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giảm mạnh giao dịch, khối ngoại chuyển sang bán ròng nhẹ 3,7 tỷ đồng, tương ứng 159 nghìn đơn vị.

Bên mua giải ngân nhẹ vào các mã như OIL (68 nghìn đơn vị), VCW (3 nghìn đơn vị) và VGI (5 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này bán ra tập trung ở 2 cổ phiếu VEA (54 nghìn đơn vị) và LPB (152 nghìn đơn vị). Chốt phiên, VEA tiếp tục tăng 2,7% còn LPB mất 1,2%.

MAI HƯƠNG