BizLIVE -

Chuỗi phiên gom ròng chứng chỉ quỹ E1VFVN30 chưa chấm dứt, phiên hôm nay khối ngoại mua thêm hơn 3 triệu chứng chỉ này, tương ứng giá trị 46 tỷ đồng.

Phiên 11/3: Khối ngoại mua thêm hơn 3 triệu chứng chỉ quỹ E1VFVN30

Trên HOSE, hoạt động giao dịch vẫn duy trì ở mức thấp, khối ngoại thực hiện mua vào 600 tỷ đồng, chiếm 16,2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 594 tỷ đồng.

Ngoài chứng chỉ quỹ nói trên, khối này còn giải ngân vào các mã khác như VRE (1,3 triệu đơn vị), MSN (204 nghìn đơn vị), NVL (293 nghìn đơn vị), SSI (551 nghìn đơn vị), PLX (245 nghìn đơn vị) và VIC (102 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối ngoại tập trung bán ra ở các mã như HBC (1,4 triệu đơn vị), VNM (196 nghìn đơn vị), HPG (777 nghìn đơn vị), DHG (198 nghìn đơn vị), POW (1,3 triệu đơn vị), BID (476 nghìn đơn vị) và VHM (102 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại thực hiện mua vào 25,5 tỷ đồng và bán ra 39,3 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại có phiên bán ròng gần 14 tỷ đồng, tương ứng 712 nghìn đơn vị.

Trong khi bên mua gần như không có hoạt động gì đáng kể thì bên bán lại giảm tỷ trọng ở 2 cổ phiếu là PVS (436 nghìn đơn vị) và VGC (64 nghìn đơn vị). Chốt phiên, PVS mất 1,9% còn VGC mất 0,5%.

Trên UpCoM, giao dịch tiếp tục duy trì ở mức thấp, khối ngoại chỉ mua vào 12 tỷ đồng và bán ra 9,5 tỷ đồng.

Các mã được mua vào nhẹ là VTP (21 nghìn đơn vị), VGG (8 nghìn đơn vị) và VCW (7 nghìn đơn vị). Chốt phiên, VTP tiếp tục tăng hơn 2% và chốt phiên ở mức giá 190.900 đồng/cổ phiếu.

Bên bán ròng, khối này bán ra không đáng kể ở các mã như KDF (40 nghìn đơn vị), PXL (106 nghìn đơn vị) và BSP (15 nghìn đơn vị). Đột biến ở cả 3 cổ phiếu kể trên, KDF tăng hơn 4%, BSP tăng 3,9% còn PXL tăng tới gần 15%.

MAI HƯƠNG