BizLIVE -

Cụ thể, khối này bán ròng 140 tỷ đồng trên HOSE và 10,5 tỷ đồng trên HNX. Trong khi đó, khối này chỉ mua vào hơn 1 tỷ đồng trên UpCoM.

Phiên 1/10: Tiếp tục bán mạnh VRE và HPG, khối ngoại rút ròng thêm 149 tỷ đồng

Trên HOSE, hoạt động chốt lời diễn ra mạnh hơn, khối ngoại thực hiện bán ra 516,8 tỷ đồng, chiếm 10,9% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và chỉ mua vào 377 tỷ đồng.

Trong đó, bên mua chỉ tập trung vào 2 cổ phiếu chính là CII (1,1 triệu đơn vị) và HDB (617 nghìn đơn vị). Chốt phiên, CII tăng đột biến 6,8% vươn lên giá 23.500 đồng/cổ phiếu. Tương tự, HDB cũng tăng gần 2% và chốt phiên ở mức 28.250 đồng/cổ phiếu.

Ngược lại, khối ngoại bán ra mạnh ở 2 cổ phiếu là VRE (1,9 triệu đơn vị) và HPG (1,7 triệu đơn vị). Chốt phiên, VRE mất 1,2% còn HPG chỉ giảm nhẹ 0,2%.

Ngoài ra, khối này cũng bán ra ở các mã khác như VNM (254 nghìn đơn vị), LDG (908 nghìn đơn vị), VND (587 nghìn đơn vị), STB (776 nghìn đơn vị), GEX (280 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại cũng rút ròng 10,5 tỷ đồng, tương ứng 84 nghìn đơn vị. Các mã bị bán ra mạnh nhất là TNG (324 nghìn đơn vị), VCS (40 nghìn đơn vị), PGS (50 nghìn đơn vị) và PVS (53 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, khối này chỉ mua vào nhẹ ở các mã như SHS (162 nghìn đơn vị), SHB (93 nghìn đơn vị) và TIG (63 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch cân bằng khối ngoại mua vào 38 tỷ đồng nhưng cũng bán ra 36,8 tỷ đồng.

Bên mua giải ngân tập trung vào các mã như QNS (189 nghìn đơn vị), ACV (72 nghìn đơn vị), MPC (135 nghìn đơn vị) và VTP (7 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này chỉ tập trung giảm tỷ trọng ở 2 cổ phiếu chính là LPB (920 nghìn đơn vị) và BSR (593 nghìn đơn vị). Chốt phiên, BSR mất hơn 1% còn LPB giữ giá tham chiếu.

MAI HƯƠNG